Schrif­te­lijke vragen Aanpak vanda­lisme Zuiderpark


Indiendatum: feb. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Ondergetekende stelt onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Is het college bekend met:
a. het facebookbericht “Bijenkolonie uitgeroeid na vernielingen in het Zuiderpark” van de Politie Zuiderpark[1],
b. het bericht “Vandalen vernielen bijenkorven, bijenkolonie omgekomen” van Omroep West[2],
c. het bericht “Bijen gedood en planten verbrand in Zuiderpark” van AD Den Haag (19 februari 2018, Den Haag p. 1),
d. en het bericht “Imkers wapenen zich tegen ‘bijenmoordenaars’ Zuiderpark” van Omroep West[3]?

2. De Politie Zuiderpark stelt: “Afgelopen tijd zijn er diverse vernielingen gepleegd in het Zuiderpark.” Worden deze vernielingen bijgehouden? Kan het college ons voorzien van een overzicht?

Uit het bericht “Imkers wapenen zich tegen ‘bijenmoordenaars’ Zuiderpark” blijkt dat gebruikers van het Zuiderpark zich onveilig voelen en een nieuwe daad van vandalisme verwachten.

3. Hoe gaat het college dergelijk vandalisme in de toekomst voorkomen? Gaat het college zorgen voor (extra) preventieve maatregelen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

4. De vandalen zijn volgens de politie over het hekwerk geklommen. Is dit hekwerk in eigendom of beheer van de gemeente? Zo ja, kan het hekwerk worden beveiligd of verhoogd?

5. Kunnen kwetsbare locaties in het Zuiderpark regelmatig worden bezocht door parkwachters of wijkpolitie? Kunnen deze locaties worden toegevoegd aan de reguliere patrouilleroutes? Zo nee, waarom niet?

6. Meerdere bijenkorven zijn vernield, er is schade aangebracht aan het hertenkamp en in de bloementuin is brand gesticht. Gaat de gemeente de schade verhalen op de daders als zij worden gevonden?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.facebook.com/politiezuiderpark/posts/1774709526170295

[2] https://www.omroepwest.nl/nieuws/3590110/Vandalen-vernielen-bijenkorven-bijenkolonie-omgekomen

[3] https://denhaagfm.nl/2018/02/19/imkers-wapenen-zich-tegen-bijenmoordenaars-zuiderpark/

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 20 feb. 2018

Het raadslid Teunissen heeft op 20 februari 2018 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met:
a. het facebookbericht “Bijenkolonie uitgeroeid na vernielingen in het Zuiderpark” van de Politie Zuiderpark,
b. het bericht “Vandalen vernielen bijenkorven, bijenkolonie omgekomen” van Omroep West,
c. het bericht “Bijen gedood en planten verbrand in Zuiderpark” van AD Den Haag (19 februari 2018, Den Haag p. 1),
d. en het bericht “Imkers wapenen zich tegen ‘bijenmoordenaars’ Zuiderpark” van Omroep West?

Ja.

2. De Politie Zuiderpark stelt: “Afgelopen tijd zijn er diverse vernielingen gepleegd in het Zuiderpark.” Worden deze vernielingen bijgehouden? Kan het college ons voorzien van een overzicht?

Bij recente vernielingen in het Hertenkamp van het Zuiderpark is het dak van de hertenstal kapot gemaakt, zijn bijenkasten vernield en is siergras in brand gestoken.

Uit het bericht “Imkers wapenen zich tegen ‘bijenmoordenaars’ Zuiderpark” blijkt dat gebruikers van het Zuiderpark zich onveilig voelen en een nieuwe daad van vandalisme verwachten.

3. Hoe gaat het college dergelijk vandalisme in de toekomst voorkomen? Gaat het college zorgen voor (extra) preventieve maatregelen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

De inzet van de politie en de handhavingsteams is er op gericht vandalisme tegen te gaan. Politie en gemeente (handhavingsteams) werken hierbij met informatie gestuurde politie opdrachten, waardoor er wordt gericht ingezet op de problematiek. Dit gebeurt mede op basis van meldingen van de bezoekers van het park en/of omwonenden. Daarnaast heeft het handhavingsteam een medewerker aangewezen die zijn werktijd geheel inzet in het Zuiderpark. Er zijn nauwe contacten met de boswachter, parkbeheer en milieubeheer. Er is een plan van aanpak waarbij de handhavingsorganisatie zes extra fte voor de periode van april tot en met september inzet om de problematieken projectmatig aan te pakken.

4. De vandalen zijn volgens de politie over het hekwerk geklommen. Is dit hekwerk in eigendom of beheer van de gemeente? Zo ja, kan het hekwerk worden beveiligd) of verhoogd?

Het hekwerk is eigendom van de gemeente. Ophoging is niet effectief tegen mensen die echt kwaad willen in het park.

5. Kunnen kwetsbare locaties in het Zuiderpark regelmatig worden bezocht door parkwachters of wijkpolitie? Kunnen deze locaties worden toegevoegd aan de reguliere patrouilleroutes? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 3.

6. Meerdere bijenkorven zijn vernield, er is schade aangebracht aan het hertenkamp en in de bloementuin is brand gesticht. Gaat de gemeente de schade verhalen op de daders als zij worden gevonden?

Uitgangspunt is dat de gemeente altijd probeert om geleden schade te verhalen op daders.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof
de burgemeester,

Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Grootschalige bomenkap Haagse Bos

Lees verder

Schriftelijke vragen Volg het voorbeeld van een sustainable en vegan Grote Markt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer