Amen­dement Koppel geld aan doelen veilige honden­los­loop­ge­bieden


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van de

Programmabegroting 2022-2025 (RIS310154).

Besluit om:

  • binnen het programma ‘Buitenruimte’ €50.000 te oormerken voor het realiseren van veilige hondenlosloopgebieden.

Toelichting:

In juli 2019 heeft de gemeenteraad, tijdens de bespreking van de programmarekening, de motie (RIS303112) van de Partij voor de Dieren aangenomen die opriep om met een plan van aanpak te komen voor veilige hondenlosloopgebieden. In de motie kreeg het college de opdracht om met verbetervoorstellen te komen voor de onveilige honden losloopgebieden.

Het college heeft in december 2020 de motie afgedaan (RIS306986) met een inventarisatie van de onveilige plekken. Ook werden verbetervoorstellen gedaan waar geen budget aan was gekoppeld. Daarom heeft het plan van aanpak geen vervolg gekregen. In deze begroting is ook geen budget gereserveerd om de gesignaleerde knelpunten te verhelpen. Hierdoor wordt alsnog geen werk gemaakt van het verbeteren van de verkeersveiligheid voor mens en dier.

Daarom wordt met dit amendement geld geregeld voor het door het college geïnventariseerde knelpunten. Het budget is om een deel van de knelpunten op te lossen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP, VVD

Tegen