Amen­dement Budget voor perma­nente winter­opvang


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van de

Programmabegroting 2022-2025 (RIS310154).

Besluit om:

 • Van het programma ‘Zorg, welzijn, jeugd en Volksgezondheid’ het programma onderdeel ‘Maatschappelijke opvang’ met 1,4 miljoen te verhogen;
 • Van het programma ‘Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid’ de reserve van ‘Zorg en Innovatie’ met €500.000 te verlagen;
 • Van het programma ‘Sport’ het programma onderdeel ‘Topsport’ met € 200.000 te verlagen;
 • Van het programma ‘Economie’ het programma onderdeel ‘Attractieve stad’ met €600.000 te verlagen door;
 • €300.000 te onttrekken uit de reservering voor The Hague Convention Bureau;
 • €250.000 te onttrekken uit de reservering voor The Hague Marketing bureau voor toeristische marketing;
 • €50.000 te onttrekken uit de reservering voor de €500.000 extra financiën voor de winterprogrammering en de gevelverlichting;

  Toelichting:

  De gemeenteraad heeft in de raad van 7 oktober 2021 (wederom) ingestemd voor een permanente winteropvang. Deze opvangvoorziening is een wens van de raad die al langer leeft. De corona crisis heeft het tekort aan opvangplekken pijnlijk zichtbaar gemaakt.

  De winteropvang is een noodvoorziening zodat niemand in de kou op straat hoeft te slapen. Maar ook andere weer typen zorgen voor een onaangenaam verblijf op straat. Daarom is een permanente winteropvang die ongeacht de gevoelstemperatuur een veraangenaming voor de dak- en thuislozen die op straat leven. Maar wederom is er geen structurele oplossing gevonden.

  Daarom komen de indieners met dit amendement om voor de eerste twee maanden waarin de permanente winteropvang valt (november en december 2022) geld vrij te maken. Deze begroting gaat namelijk ook nog over deze betreffende maanden. De financiën worden gehaald uit de reserves voor zorg en innovatie omdat de indieners de voorkeur geven aan essentiële noodopvang dan nieuwe onderzoeken naar innovaties in de zorg die ook landelijk worden uitgevoerd. Het programma topsport wordt verlaagd van €1,3 miljoen naar €1,1 miljoen. Zo blijft er ruimte voor topsport maar wordt ook een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke opdracht die urgenter is dan ooit tevoren. Tevens komt er een behoorlijk budget uit het programma attractieve stad dat zorgt voor een stimulans voor toeristen, hotels en congressen. Thema’s die tijdens een wereldwijde pandemie onzeker zijn en het volgens de indieners niet verstandig is om daar zoveel budget in deze tijden daaraan te besteden.

  Voor de resterende maanden die vallen in 2023 moet de nieuwe coalitie structureel geld vrij maken.

  Robert Barker
  Partij voor de Dieren
  Robin Smit

  Partij voor de Dieren

  Judith Klokkenburg
  ChristenUnie/SGP


  Status

  Verworpen

  Voor

  Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, SP

  Tegen

  CDA, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, VVD