Motie Beperk fok op stads­boer­de­rijen


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, ter bespreking van de Programmabegroting 2022-2025 (RIS310154).

Constaterende, dat:

  • ieder jaar veel jonge dieren worden geboren op de Haagse stadsboerderijen waar veelal geen plek voor is bij bestaande stadsboerderijen;
  • de stadsboerderijen Huisdier Informatie Punten zijn;
  • kinderen bij de Huisdier Informatie Punten leren over de verzorging van en omgang met (landbouw)huisdieren;
  • in 2020 maar 46% van de geiten (vrouwelijk) werd aangehouden op de Haagse stadsboerderijen;
  • in 2020 maar 3% van de bokken werd aangehouden op de Haagse stadsboerderijen.

Overwegende, dat:

  • het huidige fokbeleid een verkeerde boodschap afgeeft ten opzichte van het verantwoord huisdierenbezit dat we via de Huisdier Informatie Punten aan de inwoners van de stad voorlichten;
  • jonge dieren met een halfjaarsovereenkomst worden doorverkocht aan derden;
  • onbekend is wat er met de dieren gebeurd na de 6 maanden.

Verzoekt het college:

  • het huidige fokbeleid aan te passen en slechts met één dier per diersoort te fokken per Haagse stadsboerderij.

En gaat over tot de orde van de dag.Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD