Motie Gerichte commu­ni­catie duur­zaamheid


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, ter bespreking van de programmabegroting.

Overwegende, dat:

  • Den Haag in 2030 klimaatneutraal wil zijn;
  • Den Haag veel duurzaamheidssubsidieregelingen kent die vaak niet worden benut;
  • hetzelfde geldt voor landelijke regelingen;
  • deze subsidies bovendien vaak niet terechtkomen in de wijken en bij de mensen waar het effect het grootst is;
  • de bekendheid van de subsidieregelingen verbeterd kan worden.

Verzoekt het college:

  • inwoners via actieve communicatie meer te stimuleren om hun woning te verduurzamen;
  • hierbij de subsidieregelingen actief onder de aandacht te brengen;
  • daarbij mee te nemen hoe de verschillende groepen inwoners het effectiefst kunnen worden bereikt en in te zetten op wijken waar de grootste uitdaging is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Dennis Groenewold
D66

Joris Wijsmuller
Haagse stadspartij

Chris van der Helm
VVD


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

PVV, Hart voor Den Haag