Amen­dement Trek ook lessen voor beter contract­ma­na­gement


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2021, ter bespreking van het Voorstel van de voorbereidingscommissie ten behoeve van raadsonderzoek Amare.

Besluit om op pagina 5 van het raadsvoorstel een onderzoeksvraag (2.7) toe te voegen:

Welke lering kan getrokken worden uit het project Amare over hoe een dergelijk groot project vanuit het college en ambtelijke organisatie zou moeten worden aangestuurd?

Toelichting:

Het onderzoek richt zich op zowel de rol van het college als de raad. Zo wordt met onderzoeksvraag 2.1 uitgebreid ingegaan op de verschillende actoren en wordt in onderzoeksvraag 2.3 ingegaan op de kwaliteit van kennis en kunde binnen de gemeentelijke organisatie. Het trekken van lessen richt zich echter slechts op de verhouding met de raad (in onderzoeksvraag 2.6). Er is namelijk geen onderzoeksvraag opgenomen over het trekken van lessen ten aanzien van de manier van aansturing door het college en ambtelijke organisatie. Dit is de reden om voor dit belangrijke element een onderzoeksvraag toe te voegen. Het is belangrijk dat we ook lessen kunnen trekken over contractmanagement.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement Koppel geld aan doelen veilige hondenlosloopgebieden

Lees verder

Motie Betaald parkeren rond Madurodam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer