Motie Betaald parkeren rond Madurodam


25 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 25 november 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Madurodam n.a.v. tussenuitspraak Raad van State (RIS310364).

Constaterende, dat:

  • in de omliggende wijken wel betaald parkeren geldt.

Overwegende, dat:

  • mensen hierdoor hun auto gratis kunnen parkeren in de omgeving van Madurodam, zoals op de Ver-Huëllweg, en dit ook massaal doen;
  • ten gevolge van dit waterbedeffect de Ver-Huëllweg vol staat met langparkeerders;
  • het invoeren van betaald parkeren in deze omgeving het waterbedeffect opheft en bezoekersparkeerplaatsen voor Madurodam oplevert.

Verzoekt het college:

  • het tariefgebied “Archipel/Zorgvliet - Ver Huëllweg” uit te breiden naar het aanliggende gebied waar nu geen betaald parkeerregime geldt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, SP, VVD