Motie Niet dralen maar vergroenen


25 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 25 november 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Madurodam n.a.v. tussenuitspraak Raad van State (RIS310364).

Constaterende, dat:

  • het George Maduroplein in eigendom is van de gemeente en in beheer is bij Madurodam (RIS302556, p. 20);
  • Madurodam in zijn Ontwikkelperspectief heeft uitgesproken dat “het George Maduroplein met grasvlakken, bomen en zitgelegenheden groen wordt ingericht”;
  • in het PlanUitwerkingsKader (RIS297156) is vastgelegd dat het plein wordt vergroend.

Overwegende, dat:

  • het George Maduroplein er sinds de grote ontgroening van 2016 bijligt als een steenvlakte;
  • Madurodam de vergroening van het plein sinds de vaststelling van de uitbreidingsplannen voor zich uitschuift.

Roept het college op:

  • Madurodam te verzoeken aan te vangen met het vergroenen van het George Maduroplein.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen