Bijdrage Verkeers­vei­ligheid


Cie Leef­om­geving

10 januari 2019

Voorzitter,

Dank aan de insprekers, het geeft maar weer aan hoe belangrijk verkeersveiligheid is. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Uit cijfers blijkt dat de provincie Zuid-Holland de grootste groei kent aan verkeersslachtoffers. Den Haag heeft een meerjarenprogramma verkeersveiligheid om probleemlocaties op te lossen, maar helaas vinden er nog steeds ongelukken in het verkeer plaats.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft een aantal vragen want dat beleidsplan loopt tot 2019. Tijd om te beginnen met de nieuwe richtlijnen voor het nieuwe beleid. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of er leerpunten zijn na vernieuwde inzichten ten opzichte van het oude beleid? Kan de wethouder daar eventueel op schrift op reageren?

Blackspots zijn verkeerslocaties waar de laatste vijf opeenvolgende jaren zes of meer ongevallen met letsel zijn geregistreerd waarvan vier in de laatste drie jaar. Kan de wethouder aangeven of alle blackspots genoemd in het meerjarenprogramma inmiddels zijn verholpen? En zoals mijn collega Grinwis van de CU terecht aangaf zijn die blackspots na aanpak daadwerkelijk veilig? Is er ook een termijn waarin de verkeersonveilige punten moeten zijn opgelost? Is daar een maximum aan verbonden?

En hoe wordt voorkomen dat er nieuwe blackspots bijkomen?Graag een reactie.

Voorzitter, toch zou mijn fractie het beleid betreffende verkeersveiligheid wat helderder willen krijgen. Want klopt het dat pas actie wordt ondernomen op locaties die onveilig worden ervaren nadat er ongelukken gebeuren? Hoe wordt er omgegaan met klachten van bewoners over onveilige punten zodra zij die melden? Hoe worden verkeerssituaties voor visueel beperkte en mensen die slecht ter been zijn beoordeeld? Ook horen wij graag hoe de verkeersonveilige situaties worden geïnventariseerd?

Dan voorzitter, wil mijn partij toch ook de vergeten verkeersdeelnemers benoemen namelijk de dieren. In mijn tijd bij de dierenambulance in Den Haag was het iedere week wel een keer raak.

Het hondenbeleid in Den Haag heeft ervoor gezorgd dat nagenoeg alle hondenlosloop plekken naast drukke verkeerspunten liggen. Zoals de losloopgebieden bij de Ferrandweg, de Sportlaan, de Maanweg, de Segbroeklaan, de Goudenregenstraat, Machiel Vrijenhoeklaan en de President Kennedylaan.

Om wat voor reden dan ook kan een hond schrikken en weglopen. Hiermee is niet alleen het dier in gevaar maar ook andere verkeersdeelnemers zoals automobilisten en fietsers kunnen daardoor ernstig gewond raken. Is de wethouder bereid om samen met de wethouder de Mos te kijken hoe de gevaarlijke situaties bij de gevaarlijke honden losloop plekken die zich naast drukke wegen bevinden opgelost kunnen worden? Bijvoorbeeld door het aanbrengen van natuurlijke afscheidingen. Zoals bij een stuk van de laakkade is gedaan. Graag een reactie.

Graag maken wij ook gebruik van het melden van verkeersonveilige situaties die bij ons zijn binnengekomen of die wij zelf ervaren.

Het oversteken bij de Oranjelaan naar het Rijswijkseplein is een aandachtspunt om verkeersveiligheid te verbeteren. Als fietser en voetganger ben je daar je leven niet zeker. Een andere locatie die onze fractie wil aandragen is het kruispunt bij de Loosduinsekade en de regentesselaan/beeklaan. Vaak sta je daar als weggebruiker enorm lang te wachten om over te mogen steken. Als gevolg daarvan hoopt onder andere het fietspad op met fietsers. Vervolgens komt er een massale fietsers stroom op gang waardoor de verschillende weggebruikers met elkaar in de knel komen.