Bijdrage Inkoop fair trade en biolo­gische chocola, thee en koffie


Cie Bestuur

9 januari 2019

In het voorjaar van 2018 is door het college het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vastgesteld. Hierin is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om in 2018 volledig over te stappen op 100% inkoop van fair trade en biologische chocola, thee en koffie. Wethouder Bruines gaf destijds aan dat de gemeente dat eigenlijk al voor een heel groot deel deed, maar nog niet helemaal. Het college durfde het wel aan om deze motie te ondersteunen.

Echter, in de afdoening van de motie wordt medegedeeld dat chocolade die verwerkt is in producten als candy bars en muffins op dit ogenblik nog niet fair trade is. Er wordt niet aangegeven of dit inmiddels wel biologisch is, is dit wel zo?

Maar, voorzitter, aangezien al over was gestapt op biologische en fair trade koffie en thee betekent dat juist dat de invulling van de motie over chocolade ging. En dat is nu niet gebeurd. Dat houdt dan toch in dat er niets met de motie gedaan is? Graag een reactie van de wethouder.

Mijn fractie zou het logisch vinden om voorlopig geen muffins en candybars in te kopen tot er een fair trade en biologisch alternatief is gevonden. Tot die tijd kan de motie ook niet worden beschouwd als afgedaan. Is de wethouder het hier mee eens?