Bijdrage Klimaat­neu­traal gemeen­telijk vastgoed


Cie Ruimte

9 januari 2019

In het klimaatpact en in het coalitieakkoord is afgesproken dat we als gemeente het goede voorbeeld gaan geven en dat we de helft van onze vastgoedportefeuille (nagenoeg) energieneutraal hebben. Dat is ook hard nodig. Hoe kunnen we anders van burgers en bedrijven iets verwachten als we zelf niet bereid zijn te investeren?

Voorzitter, het college kleed deze ambitie echter volledig uit. De ambitie wordt in kleine stukken gehakt en er blijft niets over. De gemeente heeft 825 objecten en de helft hiervan is volgens het college 40. Want er wordt niet meer over de helft van ons vastgoed gesproken, maar alleen de helft van het vastgoed wat zelf in gebruik is en ook allerlei andere uitzonderingen worden gemaakt. Waarom niet gewoon vasthouden aan het coalitieakkoord en het klimaatpact?

En voorzitter, u denkt wellicht dat dit al erg genoeg is, maar voorzitter helaas is het nog veel erger. In de Raadsmededeling gaat het niet meer over energieneutraal, maar over ‘verduurzamen’. Waarom gebruikt het college opeens een andere term? Dit is weer een vagere en minder ambitieuze term.

Voorzitter, de enige verklaring voor het uitkleden van deze doelstelling is geld. De coalitie gebruikt het geld van het vorige college, verhoogt de ambitie, maar wil hier niet voor betalen. Zo wordt een coalitieakkoord een wassen neus.

Tot slot, voorzitter, het amendement waar deze brief een reactie op is; riep op om aan te geven hoeveel geld nodig was voor de 2030 klimaatneutrale ambitie. Hier is überhaupt geen antwoord op gekomen en zelfs geen schatting. Waarom kan niet in elk geval voor de komende 5 jaar worden ingeschat hoeveel geld nodig is? Nu wordt slechts 2 jaar vooruit gepland en voorzitter, dit is echt een aanfluiting.

Interessant voor jou

Bijdrage Huisvesting Israëlische Ambassade

Lees verder

Bijdrage Inkoop fair trade en biologische chocola, thee en koffie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer