Motie Omheind honden­los­loopveld


4 maart 2021


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Dierenwelzijn (RIS307253).

Constaterende, dat:

  • Den Haag ruim 15.000 geregistreerde honden kent;
  • de veiligheid voor zowel loslopende honden als verkeersdeelnemers in gevaar komt door de ligging van meerdere losloopgebieden naast drukke autowegen of trambanen;
  • talloze incidenten hebben plaatsgevonden waarbij een hond is aangereden of verkeersdeelnemers een ongeluk hebben gekregen om een loslopende hond te ontwijken;
  • in de evaluatie hondenbeleid en losloopgebieden 2013 - 2015 uit 2017 (RIS296154) als verbeterpunt 4 een omheinde hondenspeelplaats wordt voorgesteld, wat het college nader wilde onderzoeken en waar mogelijk faciliteren.

Overwegende, dat:

  • in Den Haag meer honden leven dan alleen de geregistreerde honden;
  • door de coronacrisis meer mensen een huisdier hebben aangeschaft;
  • honden minder gedragsproblemen ontwikkelen zodra zij hun energie goed kwijt kunnen;
  • bij hondenbezitters een wens bestaat voor een omheind hondenlosloopgebied, zoals dat ook in andere steden zoals Rotterdam en Amsterdam bestaat;
  • geen acties om de losloopgebieden te verbeteren zijn ondernomen naar aanleiding van de genoemde evaluatie.

Verzoekt het college:

  • om een omheind hondenlosloopveld te openen voor het najaar van 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Opvang-nieuwe-stijl als ambitie

Lees verder

Amendement Monitor Huisdier Informatie Punten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer