Bijdrage Haven­ver­or­dening


Raad

9 maart 2023

Voorzitter,

Het is logisch dat de havenverordening wordt aangepast. Ook is het logisch dat dan de uniforme verordening van Amsterdam en Rotterdam wordt gebruikt. Het is echter heel gek dat dan het woord ‘hinder’ overal wordt geschrapt. Terwijl in alle zeehavens de gemeente bij hinder kan optreden kan dat dan niet op Scheveningen. Dit zorgt ervoor dat als sprake is van ernstige hinder, bijvoorbeeld door stank, geluid of trillingen, de gemeente met z’n handen in het haar zit. Dit moet anders. Vandaar een amendement met de titel ‘Treed ook op bij ernstige hinder’. Met dit amendement wordt conform de andere havenverordeningen in artikel 3.9, 3.13, 4.1 en 4.3 het woord ‘hinder’ toegevoegd, zodat bijvoorbeeld kan worden opgetreden als stoffen worden geloodst die hinder veroorzaken.