Bijdrage Rotterdam the Hague airport


Raad

9 maart 2023

Voorzitter,

Als we eerlijk zijn naar onszelf, weten we dat we de klimaatdoelen niet gaan halen als we ons gedrag niet aanpassen naar de draagkracht van de aarde. Onderzoekers van de TU Delft zeggen zelfs dat toerisme en luchtvaart Parijse doelen onhaalbaar maken. “Practice what you preach”, zeg ik altijd. En daarom roep ik mijn collega's van deze gemeenteraad op om daad bij woord te voegen. Aan groene praatjes en hippe termen als ‘climate neutral city’ hebben we niets. Wat we écht nodig hebben zijn concrete acties en grote beslissingen. Vandaar mijn motie:

Spreekt uit dat: luchthaven RTHA, met uitzondering van de ‘maatschappelijke functies’ (zoals politiehelikopters) in 2050 moet worden gesloten.

Deze dien ik in met mevrouw Arp van de SP.

We moeten niet alleen eerlijk zijn naar onszelf, maar ook in onze communicatie. In de voorliggende zienswijze staat dat de luchthaven RTHA belangrijk is voor Den Haag. Dit is echter nooit bewezen. Het enige wat bewezen is, is dat de reistijd wat korter kan zijn dan als men met de trein of via Schiphol reist. De cijfers uit 2017 laten zelfs zien dat slechts een fractie van een fractie van de reizigers op deze luchthaven naar Den Haag reist voor een hotel of voor zakelijke doeleinden. Dit soort uitspraken over belang van de luchthaven creëren dus een frame, zonder dat dit echt onderbouwd kan worden. Daarbij vinden veel mensen bijvoorbeeld schone lucht en een gezonde natuur belangrijker dan korte reistijd.

Vandaar het amendement:

Besluit om dictumpunt I te wijzigen door de dikgedrukte tekst toe te voegen:

het voorstel zienswijze op de concept-NRD RTHA in bijlage 1 vast te stellen met dien verstande dat de regel ‘Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is belangrijk voor Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht’ wordt geschrapt uit de zienswijze.