Bijdrage Demon­stra­tie­recht


Raad

9 maart 2023

Voorzitter,

Het kunnen uiten van je mening is essentieel in een democratie. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of de driehoek met de burgemeester, het OM en de politie hier genoeg van zijn doordrongen. Mensen al oppakken voordat een demonstratie überhaupt heeft plaatsgevonden, is erg intimiderend. Daarbij begrijp ik niet waarom vreedzame actievoerders niet worden gevraagd om langs het politiebureau te komen in plaats van ze van hun bed te lichten en klem te rijden. Was dit echt nodig? Het College voor de bescherming van de Rechten van de Mens, Amnesty en vele andere organisaties spreken terecht hun zorgen hierover uit.

Voorzitter, burgerlijke ongehoorzaamheid hoort soms ook bij actievoeren. Daar kan de politie dan tegen optreden, maar het moet wel proportioneel zijn. Boeren die over de snelweg rijden, politieauto’s die traag over de snelweg rijden en het blokkeren van de A12. Allemaal vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid en allemaal niet fijn voor mede-weggebruikers. Echter, een beetje overlast ervaren van vreedzame acties hoort ook bij een democratie.

Voorzitter, tijdens de actie zelf ging de politie over het algemeen professioneel te werk. Echter, bij de solidariteitsdemonstratie ging het mis. Vandaar de motie samen met de SP, PvdA en GL:

Verzoekt de burgemeester:

  • de politie aan te spreken op het feit dat zij meermaals heeft aangegeven dat de ‘gefaciliteerde’ demonstratie niet was toegestaan en mensen zouden worden aangehouden;

  • ervoor zorg te dragen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.

Dan de komende demonstratie. Zal de burgemeester weer de solidariteitsdemonstratie faciliteren? Klopt het dat het besluit slechts ziet op de A12 blokkade en niet op de organisatoren van de solidariteitsdemonstratie?

Dan de boeren. Ook zij zijn welkom om te komen demonstreren in Den Haag. Wij vinden het echter heel goed dat de burgemeester trekkers weert, want het demonstratierecht staat niet gelijk aan trekkerrecht. Kan de burgemeester aangeven wat hij doet om de natuur, bijvoorbeeld broedende vogels, te beschermen bij deze demonstratie?

Kan de burgemeester verder ingaan op andere gevolgen van de demonstratie. Wij kregen signalen dat AV070 niet rijdt vanwege de demonstratie. Is dit niet heel onwenselijk?

Al met al staat de Partij voor de Dieren voor het demonstratierecht van álle burgers,

Dank u wel.