Bijdrage Evaluatie perma­nente winter­opvang


Cie Samen­leving

23 februari 2023


Voorzitter,

Op 7 oktober 2021 hebben we op initiatief van de raad een doorbraak gehad in een meer humanitaire noodvoorziening die essentieel is voor mensen in nood. Nogmaals dank aan alle collega’s die toentertijd dat voorstel hebben gesteund.

Voorzitter, u kent mij als kritisch raadslid, die rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan, en juist daarom spreek ik nu ook mijn waardering uit aan al die mensen die sinds 7 oktober 2021 de schouders eronder hebben gezet om de permanente winteropvang op het Lozerhof te realiseren. Wij hebben het ze niet makkelijk gemaakt, maar er is wel iets zeer waardevols uit de grond gestampt voor hulpbehoevende mensen. Dank daarvoor!

Al langer hebben we in deze commissie de discussie over de realisatie van een winteropvang, de effecten ervan en vooral veel angst omtrent een aanzuigende werking. Deze uitgebreide evaluatie, maar ook de vele gesprekken die ik heb gevoerd met de maatschappelijke organisaties weerleggen de aanzuigende werking volledig. Daarom hoopt de Partij voor de Dieren dan ook dat we die discussie nu achter ons kunnen laten. Dit debat moet over de shift van opvang naar wonen: kortom perspectief bieden.

Daarom de vraag aan de wethouder wat we nu na 1 april doen met de huidige bewoners en de bestaande wachtlijsten? Wat is het communicatieplan dat wordt gebruikt om bewoners te helpen naar hulp of woning?

Niet alleen door de corona opvang maar ook de winteropvang heeft ons laten zien dat er behoefte is aan laagdrempelige opvang, omdat een basis nodig is om de weg naar herstel in te zetten. Kan de wethouder toelichten wat wordt bedoeld in de brief dat de opvang de mogelijkheid biedt tot het verleiden de overstap te maken naar een reguliere opvangvoorziening of beschermd wonen? Hoe ziet dat verleiden eruit?

Over de intake zorgvraag sluit ik me aan bij de vraag van mevrouw Klokkenburg.

Ook blijkt uit de evaluatie dat de medische problemen waren beperkt in beeld. Hoe gaan we de medische intake verbeteren om die beperkte inzichten te voorkomen? En hoe gaan we medische voorzieningen op huidige opvang locaties verbeteren?

Iedereen met regiobinding was welkom in de permanente winteropvang. Maar voorzitter, het Trimbos instituut geeft ook aan dat er niet getoetst mag worden op regiobinding. Als iemand in nood aanklopt, moeten zij ten alle tijden worden opgevangen. Dan pas begint het traject in welke gemeente de persoon de meeste kans van slagen heeft. Als dat niet in onze gemeente is dan zorgt de gemeente voor een warme overdracht. Kan de wethouder toelichten hoe dit eruit ziet?

Natuurlijk vraag ik ook de aandacht voor de opvang van queer personen. Nog steeds vindt er discriminatie plaats, popt de vraag op waar plaats ik een trans man of vrouw etc. Mijn vraag is hoe het nu staat met de realisatie van een kleinschalige opvangvoorziening voor queer personen? Is er al een nieuw pand? Is al duidelijk wanneer we samen met deze wethouder de deuren kunnen openen van deze broodnodige opvang?

Dan moet me nog iets van het hart en dat is de geconstateerde top down communicatie uit de evaluatie. Deze top down communicatie zien we ook bij het daklozenloket. Onze bestuurders van de gemeente Den Haag zijn verantwoordelijk voor het te voeren beleid, de ambtenaren bij het daklozenloket voeren dat beleid uit. Maar nog steeds gebeurt het dat de ambtenaren een onmenselijke en onmogelijke keuze moeten maken wie een slaapplek krijgt en wie niet, en dat alles vanwege wachtlijsten. Dag in dag uit moeten deze ambtenaren een besluit maken wie het meest kwetsbaarste is, maar voorzitter, hoe bepaal je wie het meest kwetsbaarste is?

Voorzitter, over de kennis omtrent EU-burgers en de rechten die ze hebben is door de coördinerend wethouder arbeidsmigranten toegezegd dat de kennis omtrent welke rechten mensen hebben opgebouwd in het ambtelijke apparaat op orde zou worden gebracht. Kan hier een stand van zaken worden gegeven over hoe de kennis intern wordt vergroot en ge-update?

Voorzitter, Voor de toekomst: hoe zorgen we ervoor dat we de punten die we leren van de huidige permanente winteropvang 2022/2023 bijtijds meenemen voor de realisatie van de winteropvang van 2023/2024?

Nog een paar losse vragen voor de wethouder:

  • Actualisatie van het beleid heeft de wethouder eerder aangekondigd kan de wethouder aangeven binnen welk termijn we dat kunnen verwachten?

  • Bij de visie voor een permanente winteropvang hoort een plan voor de lange termijn, opgesteld samen met professionals -> hoe staat het met die visie hoe worden professionals betrokken?

  • Schaffen we de eigen bijdrage nu voor de toekomst helemaal af?

  • Badhuiskade meidenopvang houdt in juni op -> is er al een alternatief?

  • Wanneer volgt de eerstvolgende voortgangsrapportage MO?

  • Hebben we als gemeente al kleinschalige locatie voor opvangvoorziening op het oog? Hoe ver gevorderd zijn de gesprekken?

  • Kunnen we een update geven omtrent de doorstroom-plekken?

Voorzitter, dak- en thuisloze mensen zijn. Mensen zoals jij en ik laten we dat niet vergeten. Een warmhartige en laagdrempelige opvang is noodzakelijk en daar blijven wij voor pleiten, maar ook een woning om te bouwen aan een mooie toekomstInteressant voor jou

Bijdrage Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rotterdam The Haque Airport

Lees verder

Bijdrage Demonstratierecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer