Bijdrage Ziens­wijze Notitie Reik­wijdte en Detail­niveau Rotterdam The Haque Airport


22 februari 2023

Onlangs spraken we al over Rotterdam the Hague Airport. Om herhaling te voorkomen heb ik mijn bijdrage wat ingekort en kan ik mij ook aansluiten bij grote delen van de inbreng van GroenLinks, de SP en de CU/SGP. Mijn fractie heeft zich altijd uitgesproken tegen groei van de luchthaven. Wij staan naast de bewoners die overlast ervaren en staan te allen tijden voor de natuur en het milieu die gebukt gaan onder de vervuilende vervolgen van de luchthaven.

Mijn fractie is van mening dat we als samenleving minder zouden moeten vliegen, gebruiken en consumeren, om zo binnen de draagkracht van de aarde te blijven.

Goed dat in zienswijze nu staat opgenomen dat alternatieven onderzocht moeten worden die binnen klimaatdoelen passen. Deze brief is al een stuk realistischer over de doelen dan voorheen, dus daarvoor mijn dank aan de wethouder. Mijn fractie zou wel graag nog een iets stevigere verwoording zien dat Den Haag een voorkeur heeft voor krimp. Zou de wethouder dit nog iets scherper kunnen maken?

Waarom zou ‘sluiting luchthaven’ geen onderzoek waard zijn? De Partij voor de Dieren is juist heel benieuwd wat de mogelijkheden zijn als de luchthaven in de toekomst zal sluiten. Zeker gezien de prachtige ideeën die zijn opgetekend om dit gebied om te toveren in natuur- en woongebied, Rotterdam Central Park. Mijn fractie zal hier een motie over indienen.

Ik vind het wel wat zorgwekkend dat duurzaamheid als doel wordt gesteld, maar hier nog niet echt een definitie aan hangt. Ik kijk ernaar uit om hier meer duidelijkheid in te gaan zien en hoop dat hier inderdaad vaak op zal worden geëvalueerd en bijgesteld.

Zowel Rotterdam als Den Haag hebben zich aangesloten bij het initiatief Climate Neutral Cities, en uitgesproken klimaatneutraal te willen zijn in 2030. Pure greenwashing als er geen daad bij woord wordt gevoegd.

Vorige raad heb ik moties ingediend om als raad uit te spreken dat wij willen dat de luchthaven zal gaan inzetten op krimp en uiteindelijk zelfs zal moeten sluiten. Ik zal bij de volgende raad nieuwe versies van deze moties indienen, en hoop dat D66 het tegen die tijd wel het juiste moment vindt om zich uit te spreken voor het klimaat en dus voor krimp en misschien zelf sluit van de luchthaven.