Bijdrage GRIP-rapportage Q2 en Q3 2022


22 februari 2023

Voorzitter,

Mijn fractie heeft vragen over de informatievoorziening. Specifiek over stikstof, Kijkduin, de GAVI kavel en over Dreven Gaarden Zichten.

Allereerst stikstof. We lezen in de brief dat stikstof als groot risico wordt meegegeven, maar hoe zien we dat dan terug in de GRIP-rapportage? Juist bij de Middenboulevard Scheveningen lijkt dit niet goed vooraf in kaart gebracht. Op welke manier is stikstof nu geïntegreerd in de risico-analyse? En kan de wethouder aangeven hoe over stikstofrisico’s verder gerapporteerd zal worden?

Over Kijkduin, kan de wethouder aangeven hoe het kan dat we recentelijk spraken over Kijkduin zonder dat de risico's werden genoemd, terwijl ze nu worden aangeduid als het hoogste risiconiveau? Het plan is of gaat buiten de kaders. Krijgt de raad hier nog meer informatie over?

Over de Gavi kavel en de Plas van Reef. Er wordt gezegd dat er geen nieuwe gegevens zijn sinds de behandeling van de NvU in de raad, maar toch wordt er gesproken over ontwikkelingen bij de Plas van Reef. Dit lijkt tegenstrijdig. Bovendien begrijpt mijn fractie niet waarom de ontwikkeling van de Gavi kavel wordt gekoppeld aan ontwikkelen in de Plas van Reef. De raad heeft een motie aangenomen die uitsprak niet te bouwen in de ecologische verbindingszone. Mijn fractie heeft nu sterk het idee dat de informatievoorziening hier niet op orde is. Kan de wethouder hier meer toelichting over geven?

Dan een vraag over Dreven Gaarden Zichten. Mijn fractie begrijpt niet waarom dit niet meer wordt opgenomen in de periodieke GRIP-rapportages, terwijl het op de puntensystematiek hoog scoort. Bij andere projecten wordt de raad ook apart geïnformeerd en ook via GRIP, dus waarom hier niet? Uit de GRIP rapportage blijkt de Dreven Gaarden Zichten voortgangsrapportage eind 2022 zou komen, maar laatst hoorden we dat die pas in maart wordt verwacht. Daarom is mijn fractie juist voorstander om ook in GRIP-rapportages informatie over de stand van zaken over de risico’s te krijgen, omdat we dan een gegarandeerde regelmaat hebben. Kan de wethouder toezeggen dit project ook te blijven meenemen in de GRIP-rapportages?

Tot slot, de timing van deze rapportage. Nu ontvangen we Q2 2022 pas in januari, een half jaar na dato. Kan het college dit niet sneller toesturen, bijvoorbeeld door apart te rapporteren over Q2 en Q3?

Interessant voor jou

Bijdrage Binck Blocks

Lees verder

Bijdrage Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rotterdam The Haque Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer