Bijdrage Stra­te­gische agenda MRDH


Raad

9 maart 2023

Voorzitter,

Voorop zal ik nog maar eens herhalen dat de Partij voor de Dieren geen voorstander is van de MRDH. Het is log, ondemocratisch en ontransparant. Zeker voor bewoners die vragen of klachten hebben over vervoer in hun omgeving. Het is goed dat dit in de herziene versie van de zienswijze iets meer is opgenomen, maar de Partij voor de Dieren wil hier meer prioriteit aan geven en concrete doelstellingen opnemen. Vandaar het volgende amendement:

Besluit om het volgende dictumpunt toe te voegen:

  • Prioriteit te geven aan het democratiseren van de organisatie, zodat bewoners en gemeenteraden altijd van tevoren worden geraadpleegd als de situatie in hun gemeente ingrijpend wordt gewijzigd.

Dan het Economisch Vestigingsklimaat. Ik ben nu een jaar voorzitter van het Haagse MRDH overleg, en hoewel we nu met pijn en moeite ook 1 afgevaardigde uit de Haagse raad in de adviescommissie hebben zitten, heb ik nog nooit enige interesse of betrokkenheid van Haagse raadsleden bemerkt over deze tak van de MRDH, terwijl wij hier als gemeente wel geld aan uitgeven. Daarom dient mijn fractie de volgende motie in:

Spreekt uit dat: de Haagse gemeenteraad van mening is dat Economisch Vestigingsklimaat niet past binnen het takenpakket van de MRDH.

Verzoekt het college, dit standpunt voortaan uit te dragen binnen de MRDH.

Ik wil graag verzoeken om deze motie als eerste in stemming te brengen, voor het amendement van de ChristenUnie. Ook wil ik mijn collega’s verzoeken, dat als u tégen deze motie stemt, ik uw fractie voortaan verwacht bij ieder Haags MRDH overleg mét een inhoudelijk bijdrage over het Economisch Vestigingsklimaat.