Bijdrage Infor­matie verzoek Sche­ve­ningen


10 maart 2023

Voorzitter,

Heeft de gemeente enige controle over wat op Scheveningen gebeurt? Dat is wat ik me als raadslid afvraag. Mijn conclusie is dan dat de gemeente maar wat aan het aanmodderen is. Toch verrast de wethouder me elke keer weer met hoe knullig het eraan toegaat.

Wij vragen de afgelopen jaren keer op keer hoe het ervoor staat rond de ontwikkelingen van AZ Fisheries en Simonis. In 3 verschillende voortgangsrapportages staat daarover dat de definitieve ontwerpen gereed zijn. Gegeven dat we vrezen dat dit weer zal bijdragen aan de lelijkheid op Scheveningen vragen we om deze ontwerpen. En de wethouder weigert, want hij zegt dat die ontwerpen bij het Q-team liggen. Wij pakken door en eisen de informatie. Wat blijkt; de wethouder komt op basis van ons verzoek erachter dat de plannen al 3 jaar stil liggen en dat de plannen die al definitief zouden zijn niet eens meer uitgevoerd worden. Sinds 2021 zijn we dus onjuist door de wethouder geïnformeerd.

En voorzitter, dit gebeurd op Scheveningen aan de lopende band. Belooft de wethouder beterschap? Hoe kan het zijn dat keer op keer de raad verkeerd wordt geïnformeerd?

Om in de toekomst te zorgen voor betere sturing op de plannen nog de volgende motie met de SP:

Verzoekt het college:

  • de raad proactief te informeren over de ontwikkelingen rond de Scheveningen Haven en daarbij zodra er uitgangspunten of schetsontwerpen zijn voor de plannen “AZ Fisheries” en “Simonis” de raad hierover te informeren.