Schrif­te­lijke vragen Verbied ballon­o­pla­tingen in APV


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een publiciteitsstunt van VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff gaat de gemeente Den Bosch ballonoplatingen verbieden. In Den Haag is het oplaten van ballonnen op dit moment toegestaan. De gemeente laat desalniettemin geen ballonnen op bij de eigen evenementen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het bericht “Den Bosch verbiedt oplaten van ballonnen na actie Klaas Dijkhoff” van Omroep Brabant ?

2) Is het college bekend met de tekst van het door de Bossche gemeenteraad aangenomen amendement “Ballonnen in de ban” van de Bossche Groenen, PvdA, SP, GroenLinks, Leefbaar ’s Hertogenbosch en D66 ?

3) Is het college bekend met het bericht “De ballon als nieuwe paria, want: funest voor dier en milieu” van de Volkskrant ?

4) In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken verspilling van grondstoffen tegen te gaan en te zorgen voor maximaal hergebruik van materialen in en door de stad. De coalitiepartijen willen een plan uitwerken om grondstoffen in de stad te houden. Ook willen de coalitiepartijen zwerfafval terugdringen. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat een verbod op ballonoplatingen zou bijdragen aan deze ambities? Zo nee, waarom niet?

5) Is het college bereid om ballonoplatingen op de gemeentelijke website te ontmoedigen?

6) Is het college bereid om, in navolging van inmiddels ruim veertig gemeenten waaronder de gemeente ’s Hertogenbosch, een raadsvoorstel tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening te doen inhoudende een verbod op ballonoplatingen? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker
Partij voor de Dieren