Schrif­te­lijke vragen Verbied ballon­o­pla­tingen in APV


Indiendatum: dec. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een publiciteitsstunt van VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff gaat de gemeente Den Bosch ballonoplatingen verbieden. In Den Haag is het oplaten van ballonnen op dit moment toegestaan. De gemeente laat desalniettemin geen ballonnen op bij de eigen evenementen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het bericht “Den Bosch verbiedt oplaten van ballonnen na actie Klaas Dijkhoff” van Omroep Brabant ?

2) Is het college bekend met de tekst van het door de Bossche gemeenteraad aangenomen amendement “Ballonnen in de ban” van de Bossche Groenen, PvdA, SP, GroenLinks, Leefbaar ’s Hertogenbosch en D66 ?

3) Is het college bekend met het bericht “De ballon als nieuwe paria, want: funest voor dier en milieu” van de Volkskrant ?

4) In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken verspilling van grondstoffen tegen te gaan en te zorgen voor maximaal hergebruik van materialen in en door de stad. De coalitiepartijen willen een plan uitwerken om grondstoffen in de stad te houden. Ook willen de coalitiepartijen zwerfafval terugdringen. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat een verbod op ballonoplatingen zou bijdragen aan deze ambities? Zo nee, waarom niet?

5) Is het college bereid om ballonoplatingen op de gemeentelijke website te ontmoedigen?

6) Is het college bereid om, in navolging van inmiddels ruim veertig gemeenten waaronder de gemeente ’s Hertogenbosch, een raadsvoorstel tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening te doen inhoudende een verbod op ballonoplatingen? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 19 feb. 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 18 december 2018 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van een publiciteitsstunt van VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff gaat de gemeente Den Bosch ballonoplatingen verbieden. In Den Haag is het oplaten van ballonnen op dit moment toegestaan. De gemeente laat desalniettemin geen ballonnen op bij de eigen evenementen.

1. Is het college bekend met het bericht “Den Bosch verbiedt oplaten van ballonnen na actie Klaas Dijkhoff” van Omroep Brabant?

Ja.

2. Is het college bekend met de tekst van het door de Bossche gemeenteraad aangenomen amendement “Ballonnen in de ban” van de Bossche Groenen, PvdA, SP, GroenLinks, Leefbaar ’s Hertogenbosch en D66?

Ja.

3. Is het college bekend met het bericht “De ballon als nieuwe paria, want: funest voor dier en milieu” van de Volkskrant?

Ja.

4. In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken verspilling van grondstoffen tegen te gaan en te zorgen voor maximaal hergebruik van materialen in en door de stad. De coalitiepartijen willen een plan uitwerken om grondstoffen in de stad te houden. Ook willen de coalitiepartijen zwerfafval terugdringen. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat een verbod op ballonoplatingen zou bijdragen aan deze ambities? Zo nee, waarom niet?

Ja.

5. Is het college bereid om ballonoplatingen op de gemeentelijke website te ontmoedigen?

Het college vindt een schone stad belangrijk en wil iedere vorm van vervuiling beperken. Het gaat daarbij niet alleen om ballonnen, maar om alle vormen die kunnen leiden tot zwerfafval. Dit doen we door bewoners, bezoekers en ondernemers over de gevolgen van plastic zwerfafval voor te lichten en scholen met een educatieproject te faciliteren. Deze activiteiten maken de betrokkenen bewust over de wijze waarop zij zelf zwerfafval kunnen voorkomen. We ondersteunen daarnaast iedereen die zich inzet om zwerfafval op te ruimen, onder andere door het beschikbaar stellen van opruimmaterialen.

6. Is het college bereid om, in navolging van inmiddels ruim veertig gemeenten waaronder de gemeente ’s Hertogenbosch, een raadsvoorstel tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening te doen inhoudende een verbod op ballonoplatingen? Zo nee, waarom niet?

Ja. Deze wijziging zal bij een volgende aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag worden meegenomen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Informatieborden bij eendenvijvers

Lees verder

Schriftelijke vragen Festivals tijdens broedseizoen.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer