Schrif­te­lijke vragen Infor­ma­tie­borden bij eenden­vijvers


Indiendatum: dec. 2018

Veel mensen vinden het leuk om eenden te voeren, vooral in de winter. Vaak doen mensen dat met de beste bedoelingen, maar helaas is al dat brood niet zo goed voor de eenden, de vissen en de waterkwaliteit. Te veel brood in het water zorgt voor algen en in de warme zomermaanden ook voor botulisme. Daarnaast trekt het ratten en meeuwen aan. Ten slotte zit er veel zout in brood, wat niet gezond is voor de watervogels.

1. Is het college bekend met het artikel ‘Mogen we nog eendjes voeren’ van de Vogelbescherming? [1]

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP eens dat het dumpen van grote hoeveelheden brood in de openbare ruimte onwenselijk is?

Niet iedereen weet dat een overschot aan brood schadelijk kan zijn voor water en watervogels. Goede voorlichting zou kunnen bijdragen aan verandering van gedrag.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP eens dat goede informatieverschaffing zou kunnen bijdragen aan waterkwaliteit, de gezondheid van eenden en het verminderen van meeuwen- en rattenbezoek?

Er bestaan al borden die eenden voeren verbieden. Echter er zijn ook voorbeelden van positieve borden die informatie verschaffen (zie bijgevoegd een drietal voorbeelden, waarvan de eerste met duidelijke pictogrammen, zodat deze voor iedereen begrijpelijk zijn).

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP eens dat deze vorm van informatieverschaffing goed past bij de maatregelen van de Wethouder Economie, Sport en Buitenruimte wat betreft de ‘Gezamenlijke Aanpak Rattenoverlast’ (RIS301195)?

5. Is het college bereid om te onderzoeken of dit type informatieborden op relevante plekken geplaatst kunnen worden en, zo ja, een ontwerp te maken voor een dergelijk bord?

[1] https://www.vogelbescherming.n...

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 5 feb. 2019

De raadsleden de heren Smit en Grinwis hebben op 13 december 2018 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Veel mensen vinden het leuk om eenden te voeren, vooral in de winter. Vaak doen mensen dat met de beste bedoelingen, maar helaas is al dat brood niet zo goed voor de eenden, de vissen en de waterkwaliteit. Te veel brood in het water zorgt voor algen en in de warme zomermaanden ook voor botulisme. Daarnaast trekt het ratten en meeuwen aan. Ten slotte zit er veel zout in brood, wat niet gezond is voor de watervogels.

1. Is het college bekend met het artikel ‘Mogen we nog eendjes voeren’ van de Vogelbescherming?1

Ja.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP eens dat het dumpen van grote hoeveelheden brood in de openbare ruimte onwenselijk is?

Ja. Het dumpen van brood en andere etensresten trekt ongedierte zoals ratten aan. De gemeente is daarom onlangs in samenwerking met de woningcorporaties en bewoners gestart met het rattenoffensief, waarmee op meerdere manieren geprobeerd wordt de vervuiling van de buitenruimte door brood- en etensresten tegen te gaan, om zo de rattenoverlast zo veel mogelijk te beperken.

Niet iedereen weet dat een overschot aan brood schadelijk kan zijn voor water en watervogels. Goede voorlichting zou kunnen bijdragen aan verandering van gedrag.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP eens dat goede informatieverschaffing zou kunnen bijdragen aan waterkwaliteit, de gezondheid van eenden en het verminderen van meeuwen- en rattenbezoek?

Ja. Communicatie en voorlichting zijn daarom dan ook een belangrijk onderdeel van het rattenoffensief. Er wordt hierbij een groot aantal middelen ingezet, van een speciaal ontwikkelde communicatie-toolkit, broodlessen aan volwassenen, lespakketten over zwerfvuil op scholen, informatievoorziening aan huurders door de woningbouwcorporaties tot aan het persoonlijk aanspreken van bewoners die ongewenst gedrag vertonen door de woningbouwcorporaties en de handhavers. In dit kader wordt er ook aandacht geschonken aan het voeren van dieren en de onbedoelde gevolgen, zoals het aantrekken van ratten en andere plaagdieren.

Er bestaan al borden die eenden voeren verbieden. Echter er zijn ook voorbeelden van positieve borden die informatie verschaffen (zie bijgevoegd een drietal voorbeelden, waarvan de eerste met duidelijke pictogrammen, zodat deze voor iedereen begrijpelijk zijn).

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP eens dat deze vorm van informatieverschaffing goed past bij de maatregelen van de Wethouder Economie, Sport en Buitenruimte wat betreft de ‘Gezamenlijke Aanpak Rattenoverlast’ (RIS301195)?

Ja. Daarom worden in de pilotgebieden waar het rattenoffensief nu het eerst wordt ingezet borden geplaatst waarmee bewoners worden opgeroepen geen eten in de buitenruimte achter te laten of dieren te voeren, aangezien dit ratten aantrekt. Wanneer deze aanpak succesvol blijkt zal worden bekeken of dit ook in de rest van de stad kan worden gedaan.

5. Is het college bereid om te onderzoeken of dit type informatieborden op relevante plekken geplaatst kunnen worden en, zo ja, een ontwerp te maken voor een dergelijk bord?

Ja in het kader van de aanpak rattenoverlast zullen deze borden gecombineerd worden met die over de rattenoverlast op die plekken waar de overlast het grootst is.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke