Dier­vrien­de­lijke oevers, wateren en afras­te­ringen


Diervriendelijke kades

Veel grachtengordels, en ook de Haagse, kenmerken zich door de steile en stenige kades. Ieder jaar komen in het broedseizoen jonge watervogels in de problemen doordat zij niet op het droge kunnen komen. De gemeente moet dieronvriendelijke steile kades inventariseren. Er komt een actieplan om knelpunten op te lossen en nieuwe te voorkomen. Om nieuwe knelpunten aan te pakken moet een meldpunt komen waar de inwoners van de stad locaties kunnen melden.

Uitklimvoorzieningen

Landelijk is geschat dat 1 tot 3 miljoen dieren per jaar in putten terechtkomen. Door uitklimvoorzieningen kunnen de dieren de situatie ontvluchten. De gemeente kan de voorzieningen plaatsen als andere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, in het kader van werk met werk. Tijdens schoonmaakwerkzaamheden van putten kunnen uitklimvoorzieningen worden beschadigd. Het is dus van belang dat bij onderhoud daar rekening mee wordt gehouden.

Baggeren

Het baggeren zorgt voor een gevaar voor de aanwezige dieren. Voordat overgegaan wordt op baggeren moet een inventarisatie plaatsvinden van aanwezige diersoorten. Daarna moeten maatregelen genomen worden om de aanwezige soorten te ontzien van leed. De beste periode om te baggeren is in september of oktober. Dit is tussen de voortplanting en de winterrust. Van belang is dat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd, zodat dieren de kans hebben om zich te kunnen verplaatsen. Wanneer vissen moeten worden overgezet is het van belang dat dit op een deskundige manier gebeurt, met zo min mogelijk stress en pijn.

Vismigratie

Sommige vissoorten leven deels op zee en deels in zoet binnenwater. In hun trektocht komen zij obstakels als stuwen, gemalen, sluizen en waterkrachtcentrales tegen. Daardoor worden soorten als de paling en zalm nu met uitsterven bedreigd. Den Haag moet zich samen met het waterschap inzetten om vismigratie te bevorderen. Toepassingen in het water hebben als harde voorwaarde dat vissen kunnen passeren.

Afrasteringen

Deugdelijke afrasteringen kunnen een hoop dierenleed voorkomen. Iedere diersoort gaat op een andere manier om met afrastering. In natuurgebieden vormen de aanwezigheid van prikkeldraad, glad schrikdraad en schriklint een bedreiging voor dieren. Tijdens een schrikreactie kunnen dieren zich hieraan verwonden. De gemeente moet prikkeldraad of glad schrikdraad in of aan de rand van natuurgebieden niet gebruiken.

Het standpunt Diervriendelijke oevers, wateren en afrasteringen is onderdeel van: Groen en natuur

Diervriendelijke oevers, wateren en afrasteringen

Wat we hebben bereikt

  • Diervriendelijke kades

    Op aandringen van de Partij voor de Dieren worden de Haagse kades diervriendelijker. Bij steile walkanten legt de gemeente rustpunten aan zodat dieren niet verdrinken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws