Schrif­te­lijke vragen Maak Haagse wind­turbine vogel­vrien­de­lijker


Indiendatum: 27 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onlangs berichtte het AD over een lammergier, een zeldzame roofvogel, die uit de lucht is geslagen door een windturbine bij de kop van Noord-Holland (zie bijlage 1). De betreffende vogel heeft dit incident niet overleefd. De lammergier is een grote roofvogel die gefokt wordt om deze voor uitsterven te behoeden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met dit bericht (zie bijlage 1)?

Met technische oplossingen kunnen windturbines vogelvriendelijker worden gemaakt. Zo kan één wiek zwart worden geverfd, een zogeheten rotormarkering, om de molen zichtbaarder te maken voor vogels. Ook kan de windturbine worden stilgezet als een geïnstalleerd detectiesysteem grote vogels in de omgeving waarneemt, aldus Hans Pohlmann, voorzitter van de stichting Vulture Conservation Foundation (zie bijlage 1). Windturbines kunnen ook worden stilgezet tijdens pieken in de vogeltrek (enkele dagen per jaar), of tijdens risicovolle weersomstandigheden. Verschillende windparken werken al met zulke stilstandvoorzieningen, aldus de Vogelbescherming (zie bijlage 2).

  1. Is het college bereid om met de exploitant van de Haagse windturbine in overleg te treden en te pleiten voor de toepassing van de genoemde technische oplossingen?

  2. Is het college bereid aandacht voor dit onderwerp te vragen bij de Rijksoverheid, bijvoorbeeld voor de windmolenparken in de Noordzee?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren