Rust­punten en uitklim­voor­zie­ningen hard nodig bij Haagse kades


23 mei 2016

Naar aanleiding van de actie van de Partij voor de Dieren om haast te maken met het diervriendelijk maken van de kades in Den Haag, heeft het programma Geloof en een Hoop Liefde van de EO een rustpunt aangelegd in één van de Haagse grachten. Een aantal weken later blijken meerkoeten een nest op het rustpunt te hebben aangelegd. De Partij voor de Dieren vroeg vorig jaar al aan het college van B&W om rustpunten en uitklimmogelijkheden voor dieren in de kades aan te leggen, maar tot op heden is er nog niets gebeurd.

In navolging van de Partij voor de Dieren die symbolisch de reddingsboei uitgooide om dieren te redden van de verdrinkingsdood, heeft het programma Geloof en een Hoop Liefde van de EO zelf een rustpunt aangelegd. Nu blijkt met succes. Een koppel meerkoeten heeft het rustpunt goedgekeurd en zijn inmiddels zelf op deze plek gaan nestelen.

Ieder jaar krijgt de Dierenambulance veel meldingen over jonge watervogels die niet zelfstandig op het droge kunnen komen vanwege de steile kades, met name tijdens het broedseizoen. Ook andere diersoorten, zoals egels en katten, kunnen het jaar rond in de problemen komen. Simpele uitklimvoorzieningen of rustpunten kunnen uitputting en uiteindelijk de verdrinkingsdood voorkomen.

In mei 2015 heeft de PvdD Den Haag schriftelijke vragen gesteld aan het college waarin zij opriep om maatregelen te treffen tegen dieronvriendelijke kades en walkanten. Het college van B&W gaf toen aan in gesprek te gaan met de Dierenbescherming, Haagse Vogelbescherming en het Hoogheemraadschap van Delfland om te kijken hoe groot het probleem is en welke oplossingen daarvoor geboden konden worden. Tot nu toe is er nog geen concrete actie ondernomen.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “Het is goed om te zien dat met een kleine simpele aanpassing dieren al geholpen zijn. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van het gesprek met de gemeente en de Dierenbescherming, Haagse Vogelbescherming en Hoogheemraadschap Delfland.Het is ieder jaar een terugkerend probleem, dit moet gestopt worden. Red dieren in nood, voorkom de verdrinkingsdood.”