Den Haag onder­zoekt effect uitbreiden mili­euzone


20 mei 2016

De gemeenteraad heeft een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die het college oproept te kijken of de aanpak van luchtvervuiling in Utrecht kansen biedt voor Den Haag. De luchtkwaliteit in Utrecht is het afgelopen jaar sneller verbeterd dan in andere steden, zo blijkt uit de vandaag verschenen effectmeting van de Utrechtse milieuzone door TNO. Verder heeft de wethouder Verkeer toegezegd dat om twee concrete plannen om vervuilende brommers en scooters uit de stad te weren te onderzoeken.

Vandaag bleek uit onderzoek van TNO dat de lucht in Utrecht sinds de invoering van een milieuzone het afgelopen jaar aanzienlijk schoner is geworden. Vermoedelijk komt dit door de milieuzone, zo stelt TNO. De Partij voor de Dieren heeft daarom vanavond een motie ingediend die het stadsbestuur opdraagt om kennis te nemen van het onderzoek en dat Den Haag het voorbeeld van Utrecht moet volgen. Het college gaat daarnaast op verzoek van de Partij voor de Dieren kijken of scooters van voor een bepaald bouwjaar kunnen worden geweerd uit de binnenstad. Dit DET-principe wordt ingevoerd in Amsterdam. De PvdD wil dat Den Haag dit voorbeeld volgt. Ook gaat het college in gesprek met de BOVAG om dealers aan te sporen geen vervuilende brom- en snorfietsen te verkopen.

Het gemeentebestuur van Den Haag heeft onlangs een vernieuwd Actieplan Luchtkwaliteit ingevoerd. De maatregelen voor een schone lucht gaan o.a. over een sloopregeling voor vuile voertuigen en het aanbrengen van roetfilters. Maar ondanks de noodzaak blijft het bij maatregelen met een vrijwillig karakter. Er worden geen vergaande maatregelen genomen om vervuilend verkeer op binnenstedelijke wegen terug te dringen, zoals het uitbreiden van de milieuzone, die nu heel klein is en alleen geldt voor vrachtwagens. Integendeel, het stadsbestuur zet in op meer parkeerplekken en heeft de tweede parkeervergunning goedkoper gemaakt.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: "De lucht moet schoner! En dat gaat niet lukken zo lang vervuilende voertuigen in de stad blijvend worden gefaciliteerd. In andere G4 steden worden vooruitstrevende maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zo hebben Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een veel grotere milieuzone. Het is goed dat de wethouder nu gaat kijken hoe een stad als Utrecht omgaat met ongezonde lucht. Wij zullen vinger aan de pols houden om zorg te dragen dat aanpassingen niet op de lange baan worden geschoven.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil einde aan uilen- en roofvogelshows

Den Haag, 18 mei 2016 – De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van een uilen- en roofv...

Lees verder

Rustpunten en uitklimvoorzieningen hard nodig bij Haagse kades

Naar aanleiding van de actie van de Partij voor de Dieren om haast te maken met het diervriendelijk maken van de kades in Den...

Lees verder