PvdD marcheert tegen Monsanto


23 mei 2016

Partij voor de Dieren Den Haag nam dit weekend deel aan de March against Monsanto in Den Haag. Deze mars wordt wereldwijd in 365 gemeenten gelopen. De betogers gingen de straat op om duidelijk te maken dat multinationals zoals het Amerikaanse chemieconcern Monsanto de voedselveiligheid en het ecosysteem bedreigen. Ook was er aandacht voor TTIP, het omstreden handelsverdrag tussen de VS en de EU, dat diezelfde multinationals meer voet aan de grond geeft in Nederland en de rest van Europa. Raadslid en senator Christine Teunissen (PvdD) hield een toespraak .

​De stoet liep van het Huygenspark door de binnenstad richting het Prins Hendrikplein. De PvdD wil met de deelname aandacht vragen voor de agressieve landbouwpolitiek van Monsanto die alleen gericht is op het controleren van de voedselvoorziening en winst maken, ten koste van mens, dier en milieu. “Monsanto staat symbool voor een landbouw die onze wereld kapotmaakt, die leidt tot ontbossing en vergiftiging van de bodem, het water en van onszelf”, aldus Teunissen. Zij wees erop dat vorige week bleek uit een test onder Europarlementariërs dat maar liefst 100% van de deelnemers glyfosaat in het bloed had in hogere concentraties dan volgens de EU is toegestaan. Dit gif gebruikt Monsanto in het giftige bestrijdingsmiddel Round-up.

Teunissen: “Monsanto staat voor grootschalige, industriële landbouw die gebruik maakt van giftige bestrijdingsmiddelen en gentech. Deze manier van landbouw put de aarde uit, vergiftigt de bodem en vernietigt te biodiversiteit.” Zij pleitte verder voor het steunen van duurzame, regionale, biologische (stads)landbouw, zonder landbouwgif en gentech.

Het handelsverdrag TTIP (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership) geeft monsterbedrijven als Monsanto meer voet aan de grond in Europe en leidt tot verlaging van Europese normen op het vlak van milieu, voedselveiligheid en werkgelegenheid. Op zaterdag 25 mei vindt een grote demonstratie tegen het handelsverdrag TTIP plaats op de Grote Markt in Den Haag en op het Beursplein in Amsterdam. PvdD Den Haag roept iedereen op daarbij aanwezig te zijn.

Gerelateerd nieuws

Rustpunten en uitklimvoorzieningen hard nodig bij Haagse kades

Naar aanleiding van de actie van de Partij voor de Dieren om haast te maken met het diervriendelijk maken van de kades in Den...

Lees verder

PvdD wandelt met stadsvogelaar Martin van de Reep

Op 22 mei organiseerde de werkgroep van de Partij voor de Dieren Den Haag een excursie ter gelegenheid van Wereldbiodiversite...

Lees verder