Motie Padden en kikkers uit de put


11 februari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 februari 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (RIS306620).

Constaterende, dat:

  • ieder jaar veel amfibieën in stoep- en straatkolken in de knel komen;
  • amfibieën niet zelfstandig uit de stoep- en straatkolken kunnen komen;
  • grofweg een half miljoen padden, kikkers en salamanders per jaar hierdoor op een langzame manier overlijden in Nederland.

Overwegende, dat:

  • de gemeente een pilot start met het aanbrengen van een speciale coating bij diverse straatkolken waardoor amfibieën uit die putten moeten kunnen klimmen;
  • diverse fabrikanten aangepaste straatkolken met uitklimvoorzieningen voor amfibieën en amfibieëntrappen produceren;
  • vrijwilligers van de Dierenbescherming ieder jaar tijdens de paddentrek de dieren uit de stoep-en straatkolken helpen;
  • andere gemeenten (zoals Bergen en Gorinchem) al amfibieëntrappen voor amfibieën in stoep- en straatkolken hebben aangebracht.

Verzoekt het college:

  • bij de aangekondigde pilot ook de aanleg mee te nemen van enkele amfibieëntrappen op locaties die in samenspraak met de Dierenbescherming worden bepaald;
  • de resultaten van beide maatregelen (de trap en de coating) met elkaar te vergelijken en de gemeenteraad na het paddentrekseizoen daarover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, SP, VVD

Tegen