College, maak haast met dier­vrien­de­lijke kades


14 maart 2016

De Haagse gemeenteraadsfractie en de fractie PvdD Hoogheemraadschap van ​Delfland willen dat Den Haag opschiet met maatregelen om de kades diervriendelijker te maken. Vorig jaar vroeg PvdD Den Haag B&W al om rustpunten en uitklimmogelijkheden voor dieren in de kades aan te leggen. Het broedseizoen is net begonnen en opnieuw dreigen jonge vogels te verdrinken bij gebrek aan voorzieningen. De gemeente heeft tot nu toe geen actie ondernomen. Hanke Hoogerwerf (algemeen bestuurslid Hoogheemraadschap) en Christine Teunissen (raadslid) gaven vandaag een noodsignaal door samen een reddingsboei uit te gooien bij de Haagse Koningskade. Ook hebben zij het college van Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland gevraagd om snel maatregelen te treffen.

De Dierenambulance krijgt ieder jaar veel meldingen over jonge watervogels die niet zelfstandig op het droge kunnen komen vanwege de steile kades, met name tijdens het broedseizoen. Ook andere diersoorten, zoals egels en katten, kunnen het jaar rond in de problemen komen. Simpele uitklimvoorzieningen of rustpunten kunnen uitputting en verdrinking voorkomen.

In mei 2015 stelde PvdD Den Haag schriftelijke vragen aan het college waarin zij opriep om maatregelen te treffen tegen dieronvriendelijke kades en walkanten. B&W gaf aan in gesprek te gaan met de Dierenbescherming, Haagse Vogelbescherming en het Hoogheemraadschap van Delfland om te kijken hoe groot het probleem is en welke oplossingen daarvoor geboden kunnen worden. Tot nu toe is er nog geen concrete actie ondernomen.

​Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “Na onze schriftelijke vragen heeft er nog geen gesprek plaatsgevonden, terwijl het nieuwe broedseizoen weer gaat beginnen. Het is een tegenvaller dat er nog geen actie is ondernomen om dit dierenleed te voorkomen. Daarom hebben wij vanmiddag gezamenlijk met onze waterschap fractie dit noodsignaal afgegeven. Red dieren in nood, voorkom verdrinkingsdood. We hebben het college daarnaast gevraagd om snel in gesprek te gaan en maatregelen te treffen.”

Algemeen bestuurslid Hoogheemraadschap van Delfland Hanke Hoogerwerf: “Onze wateren in Delfland moeten een veilige haven zijn voor alle dieren. Verdrinkingsdood bij dieren kan simpel worden voorkomen. Wij hebben daarom het Hoogheemraadschap van Delfland gevraagd samen te werken met de gemeente wanneer deze verzoekt om gezamenlijk een oplossing te vinden voor het probleem.