Partij voor de Dieren klust voor zomerse vlin­dertuin


11 maart 2016

De fractie en de werkgroep Partij voor de Dieren Den Haag klust en tuiniert zaterdag mee aan de Vlindertuin in het Valkenboskwartier. In het kader van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, wordt de tuin klaargemaakt voor de zomer. Veel vlinder- en bijensoorten worden momenteel met uitsterven bedreigd. De PvdD vraagt met opknappen van de Vlindertuin aandacht voor behoud en versterking van biodiversiteit in de stad.

​De Vlindertuin is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit in Den Haag, maar ook voor de sociale cohesie in de buurt. Dagelijks komen er buurtbewoners bijeen om de tuin samen te onderhouden. De Partij voor de Dieren waardeert hun werk enorm, met name omdat bijen, hommels en vlinders het lastig hebben in de stad.

De jaarlijkse vrijwilligersactie wordt georganiseerd door het Oranjefonds in samenwerking met vele andere maatschappelijke organisaties. NLdoet is bedoeld om aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk en mensen enthousiast te maken om ook mee te doen.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. NLdoet geeft ons een mooie gelegenheid om ook op deze dag een steentje bij te dragen aan de biodiversiteit in onze stad.”

Gerelateerd nieuws

Snel meer groen en schonere lucht Rivierenbuurt

De Partij voor de Dieren wil dat de Rivierenbuurt snel groener wordt en dat de slechte luchtkwaliteit eindelijk wordt aangepa...

Lees verder

College, maak haast met diervriendelijke kades

De Haagse gemeenteraadsfractie en de fractie PvdD Hoogheemraadschap van ​Delfland willen dat Den Haag opschiet met maatregele...

Lees verder