Snel meer groen en schonere lucht Rivie­ren­buurt


10 maart 2016

De Partij voor de Dieren wil dat de Rivierenbuurt snel groener wordt en dat de slechte luchtkwaliteit eindelijk wordt aangepakt. Het gebiedsperspectief van het college bevat geen concrete plannen voor een schonere lucht en vergroening wordt overgelaten aan de bewoners van de wijk. De toekomstplannen zijn voornamelijk gericht op meer bedrijvigheid en nauwelijks op verbeteren van de leefbaarheid.

Al jarenlang voeren buurtbewoners actie tegen de vieze lucht, die voornamelijk wordt veroorzaakt door de vele auto's die dagelijks over het Schenkviaduct gaan. Tijdens de Ramen lap-actie van Adem Graag in Den Haag vorige week bleek weer dat buurtbewoners zich grote zorgen maken. Een aantal mensen gaf aan dat zij vanwege de slechte luchtkwaliteit overwegen te verhuizen.

De gemeente verwacht dat de schadelijke concentraties roet en fijnstof rond het Schenkviaduct verminderen zodra het Schenkviaduct is afgebroken en de Rotterdamsebaan af is in 2019. Het verkeer zou dan beter gespreid worden. De Partij voor de Dieren vindt het niet vanzelfsprekend dat de luchtkwaliteit met deze maatregel beter wordt en heeft gevraagd waarop het college deze veronderstelling baseert. Eerder heeft de gemeente een soortgelijke oplossing uitgevoerd, het verkeerscirculatieplan (VCP). Dit plan heeft ertoe geleid dat het probleem zich verplaatste en de lucht in andere delen van de stad slechter werd.

Lucht niet op de lange baan schuiven
"De aanleg van de Rotterdamsebaan moet niet als excuus gebruikt worden om maar achterover te leunen", aldus gemeenteraadslid Teunissen (PvdD). "Niet op de lange baan schuiven, maar nu de slechte luchtkwaliteit aanpakken door meer en beter openbaar vervoer, meer ruimte voor de fiets en P&R buiten de stad en uitbreiding van de milieuzone zijn mogelijke effectieve oplossingen".

Vergroening in stroomversnelling
Het college van B&W laat het vergroenen van de wijk over aan bewoners. Volgens de Partij voor de Dieren moet de gemeente ook zelf initiatief nemen om de buurt te vergroenen en de verantwoordelijkheid nemen om het groen te onderhouden. Als het Schenkviaduct wordt afgebroken, kan een groen park worden gerealiseerd om het leefgebied en de luchtkwaliteit te verbeteren. Teunissen: “de leefbaarheid van de wijk en de gezondheid van de bewoners staat op het spel. In het gebiedsperspectief had op z'n minst een noodplan moeten staan.”

Gerelateerd nieuws

Gemeente Den Haag wil alleen nog gifvrije bloemen, planten en bloembollen

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat Den Haag alleen nog biologische planten, bloemen en bloembollen inkoopt. Door een...

Lees verder

Partij voor de Dieren klust voor zomerse vlindertuin

De fractie en de werkgroep Partij voor de Dieren Den Haag klust en tuiniert zaterdag mee aan de Vlindertuin in het Valkenbosk...

Lees verder