Den Haag zet eerste stap naar dier­vrien­de­lijke grachten


22 juni 2015

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat het Haagse college van B&W in gesprek met de Haagse Vogelbescherming, Dierenbescherming en Hoogheemraadschap Delfland over het diervriendelijk maken van de Haagse grachten. De PvdD kaart al langer het probleem aan dat jonge watervogels en te water geraakte dieren moeilijk op de Haagse kades kunnen komen en verdrinken door een gebrek aan rustpunten en uitklimmogelijkheden. De gemeente heeft nu aangegeven de problemen in kaart te brengen en naar oplossingen te kijken.

Ieder jaar vinden veel dieren de dood door uitputting, omdat zij niet op eigen kracht aan de kant kunnen komen. Zo is de Dierenambulance dit voorjaar vaak in actie gekomen om jonge watervogels te helpen die niet op de kant kwamen. Naar aanleiding van de meldingen en zorgwekkende klachten van burgers, heeft de Partij voor de Dieren gevraagd om de aanleg van rustpunten voor watervogels.

Het college erkent dat delen van de grachtengordel dieronvriendelijk zijn. Om deze problemen in kaart te brengen en op te lossen gaat het college in gesprek met de Haagse Vogelbescherming, Dierenbescherming en Hoogheemraadschap Delfland.

Christine Teunissen raadslid Partij voor de Dieren Den Haag: "De Dierenambulance heeft jarenlang de reddingsboei moeten uitgooien voor jonge watervogels. Maar een reddingsboei gooi je pas uit als de nood te hoog is. We moeten de onze Haagse grachtengordel zo inrichten, dat ze niet alleen voor mensen aantrekkelijk is om naar de kijken, maar dat ze ook diervriendelijk is. Met de inrichting kunnen aanpassingen worden gedaan om dieren te helpen als er geen rustpunt of uitklimvoorziening in de buurt is door middel van touwen en drijvende tuinen."

Gerelateerd nieuws

Presentatie initiatiefvoorstel Haags Central Park 20 april

De Partij voor de Dieren Den Haag presenteert a.s. maandag 20 april haar initiatiefvoorstel ‘Een Haags Central Park’, tijdens...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil Haagse ‘Leefstraten’

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente het voor Hagenaren aantrekkelijker maakt om voor andere vervoersmiddelen dan de ...

Lees verder