Presen­tatie initi­a­tief­voorstel Haags Central Park 20 april


16 april 2015

De Partij voor de Dieren Den Haag presenteert a.s. maandag 20 april haar initiatiefvoorstel ‘Een Haags Central Park’, tijdens een themabijeenkomst over vernieuwende stadsontwikkeling en de rol van stedelijk groen daarin. De partij keert zich tegen de plannen van het college om het Koningin-Julianaplein vol te bouwen met een U-vormig gebouw van 40 meter hoog. De partij vindt dat het gebouw op verkeerde gronden wordt neergezet en wil tijdens de bijeenkomst laten zien hoe het ook anders kan; stadsontwikkeling waarbij een groene, leefbare omgeving centraal staat.

Het U-gebouw wordt hoofdzakelijk neergezet vanwege de grondopbrengsten. In verschillende steden heeft dit geleid tot ongebreidelde bebouwing en hoge leegstand. Bouwen voor de grondopbrengsten is volgens de Partij voor de Dieren onhoudbaar. Een leefbare stad voor mens en dier, ook voor toekomstige generaties, zou het uitgangspunt moeten zijn.

Daartoe is een omschakeling nodig in het denken over bouwen en het belang van groen en natuur in een stedelijke omgeving. De Partij voor de Dieren organiseert daarom een thema-avond over vernieuwende stadsontwikkeling en het - ecologische én economische - belang van groen daarin.

Na de presentatie van het plan voor een Haags ‘Central Park’ komen op deze avond experts van Walas Concepts en Witteveen + Bos aan het woord. Zij hebben een verfrissende blik op hoe steden leefbaar en aantrekkelijk kunnen worden.

Raadslid Christine Teunissen: “Een leefbare stad omvat zoveel meer dan enkel gebouwen met woningen en winkels. Helaas zijn veel bouwplannen van het college daar wel op gericht. Daarbij spelen de grondopbrengsten een essentiële rol. De Partij voor de Dieren is van mening dat het college uit moet gaan van de behoeften van mensen en dieren, zodat Den Haag daadwerkelijk een leefbare en levendige stad wordt.”

Programma:

Inloop met koffie en thee 19:00 - 19:30

Welkomstwoord + presentatie initiatief voorstel ‘Haags Central Park’ van De Partij voor de Dieren door raadslid Christine Teunissen 19:30 - 20:00

Stadsontwikkeling – een alternatieve visie over bouwen in de stad 20:00 - 20:45

Een presentatie door Dirk van der Ven en Gerben van Straaten – Walas Concepts Wie aan stadsontwikkeling denkt heeft vastgoed- en gebiedsontwikkeling in
zijn hoofd. Voor Walas draait stadsontwikkeling echter om hoe de activiteiten
en de wensen en behoeftes van mensen van steden een vitaal en levenskrachtig geheel maken. Dit leidt tot meervoudige waardeontwikkeling: economisch, sociaal, cultureel, duurzaam en ecologisch.

Pauze 20:45 - 21:00

De economische waarde van groen en natuur in de stad – TEEB Stad 21:00 - 21:45

Een presentatie van Elisabeth Ruijgrok – Witteveen + Bos
Hoewel niemand twijfelt aan het belang van een groene omgeving, wordt groen vooral gezien als een kostenpost. In tijden van onder druk staande begrotingen is dat een kwetsbaar gegeven. Maar groen doet er economisch ook toe. TEEB-Stad toont aan dat de baten van groen de kosten ruimschoots overtreffen, en het daarom waard is om er in te investeren.

Afsluiting 21:45 – 22:00

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil 'Scheidcontainers' in Den Haag

De Partij voor de Dieren heeft vandaag tijdens de raadsvergadering gepleit voor de aanleg van gescheiden afvalcontainers. Den...

Lees verder

Den Haag zet eerste stap naar diervriendelijke grachten

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat het Haagse college van B&W in gesprek met de Haagse Vogelbescherming, Dierenb...

Lees verder