Partij voor de Dieren wil 'Scheid­con­tainers' in Den Haag


16 april 2015

De Partij voor de Dieren heeft vandaag tijdens de raadsvergadering gepleit voor de aanleg van gescheiden afvalcontainers. Den Haag loopt ver achter bij de landelijke doelstellingen van het Landelijk Afval Beheerplan, dat uitgaat van 65% gescheiden afval inzameling in 2015. Den Haag komt helaas niet verder dan een schamele 30% en de invoering van alleen restafvalcontainers zal niet snel leiden tot betere resultaten.

Gescheiden afvalinzameling en hergebruik van grondstoffen zouden de uitgangspunten van het gemeentelijk afvalbeleid moeten zijn. Het levert een besparing van grondstoffen, energie en geld op en er belandt minder van in het leefmilieu.

De gemeente werkt echter in de hand dat er geen afval wordt gescheiden door alleen restafvalcontainers te plaatsen. Restafval kan dichtbij worden weggegooid en voor gescheiden afval moeten inwoners momenteel veel moeite doen.

Tijdens het debat diende Christine Teunissen daarom een motie in om alleen OndergrondseRestAfvalContainers (ORAC’s) te installeren wanneer die zijn toegerust op inzameling van gescheiden afval. Om daar op een ludieke manier aandacht voor te vragen, stelde ze ook voor om de naam ORAC’s te wijzigen in ‘Scheidcontainers’.

Teunissen: “Ondergrondse restafvalcontainers zijn vergelijkbaar met het onder het kleed vegen van je vuilnis. Het is even aan het zicht onttrokken, maar het lost het echte probleem niet op. Gescheiden afval inzameling is een veel betere investering in een schone stad en een duurzame wereld.”