Eindelijk onderzoek naar alter­natief bomenkap Veenkade en Tous­saintkade


15 april 2015

De Partij voor de Dieren Den Haag heeft vandaag aangedrongen op onderzoek naar alternatieven om de Veenkade en Toussaintkade te herstellen zonder de bomen langs de kades te kappen. Terwijl een aantal coalitiepartijen en de wethouder dit onderzoek aanvankelijk niet wilden uitvoeren, leidde uiteindelijk een raadsmeerderheid ertoe dat de wethouder het onderzoek toch gaat uitvoeren.

De wethouder moest zich tijdens de commissievergadering verantwoorden voor de verlening van een kapvergunning voor de bijna veertig kastanjes en lindes op de Toussaintkade en de Veenkade. De kademuren moeten hersteld worden. Terwijl herstel met behoud van de bomen nauwelijks is onderzocht, gaf de wethouder aan niet bereid te zijn nader onderzoek in te stellen.

In de tweede termijn van het debat kwam een raadsbreed verzoek tot stand om het ‘Rotterdamse model’, het herstel van een kade in Rotterdam waarbij de bomen aan de kade wel zijn behouden, te onderzoeken. De wethouder moest inbinden en het onderzoek uit laten voeren.

De afgelopen maanden werd Den Haag veel geconfronteerd met de voornemens van het college om beeldbepalende bomen te kappen. De dingen die echt van waarde zijn voor de stad, zoals leefbaarheid en biodiversiteit, sneeuwen keer op keer onder. Ook werd slecht naar bewoners toe gecommuniceerd.

Raadslid Christine Teunissen ziet de uitkomst van het debat als een keerpunt: “De wethouder gaf voorheen de indruk de raad niet serieus te nemen als het om voorgenomen kap van bomen ging. Daarom kwam het na de bomenkap bij het Tournooiveld nog tot een motie van treurnis aan zijn adres. Door de kapwoede van de wethouder steeds aan het daglicht te brengen, hebben we laten zien dat de raad een vuist kan maken voor de bescherming van bomen. Door verder onderzoek te doen, wordt de deur nu geopend om de waardevolle bomen aan de Veenkade en Toussaintkade te behouden.”