Presen­tatie initi­a­tief­voorstel 'MKB in goede banen'


14 april 2015

DEN HAAG, 13 april 2015 – De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren presenteren donderdag 16 april het nieuwe werkgelegenheidsplan ‘MKB in goede banen’. De partijen willen de werkgelegenheid in het MKB vergroten voor mensen met een bijstandsuitkering. Het wordt voor lokale ondernemers aantrekkelijker om mensen uit een bijstandsuitkering aan te nemen. Dit kan doordat de gemeente bij achterblijvende resultaten een deel van de extra loonkosten compenseert. Zo wordt het MKB een banenmotor, de kern van de voorgestelde nieuwe regeling.

Werkloosheid onacceptabel
Het initiatief komt voort uit de noodzaak om de hoge werkloosheid in Den Haag aan te pakken en sluit aan op de ambities voor meer werkgelegenheid in het Haagse coalitieakkoord. In Den Haag zitten bijna 45.000 mensen zonder baan. De werkloosheid in Den Haag (17,7% van de beroepsbevolking) is fors hoger dan het landelijk gemiddelde (8,7% van de beroepsbevolking).

Meer banen, sterker MKB
Mede als gevolg van de hoge loonkosten zijn de risico’s voor midden- en kleinbedrijven om mensen aan te nemen groot. De regeling zoals voorgesteld in ‘MKB in goede banen’ zorgt ervoor dat ondernemers minder risico lopen als zij iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen. Deze compensatie wordt gefinancierd uit de door de gemeente bespaarde uitkeringen.

Tijdens de presentatie wordt een informatieve website over de nieuwe regeling gelanceerd: www.MKBingoedebanen.nl . ’s Avonds tijdens de raadsvergadering wordt de datum vastgesteld waarop het voorstel wordt behandeld door de gemeenteraad.

Indien u bij de lancering aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u zich voor donderdag 16 april aan te melden via aanmelden@MKBingoedebanen.nl .

Locatie: Commissieperskamer, (ingang in de foyer voor de raadzaal) 1ste verdieping, stadhuis Den Haag, Spui 70
Datum en tijd: 16 april 2015, 10.00uur

Het initiatiefvoorstel is onder embargo op te vragen via info@mkbingoedebanen.nl

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bijeenkomst Dier en Zorg na initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren

De gemeente Den Haag organiseert maandag 13 april a.s. om 14.00uur de bijeenkomst ‘DierENZorg’, over de manier waarop dieren ...

Lees verder

Eindelijk onderzoek naar alternatief bomenkap Veenkade en Toussaintkade

De Partij voor de Dieren Den Haag heeft vandaag aangedrongen op onderzoek naar alternatieven om de Veenkade en Toussaintkade ...

Lees verder