Partij voor de Dieren wil Haagse ‘Leef­straten’


25 juni 2015

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente het voor Hagenaren aantrekkelijker maakt om voor andere vervoersmiddelen dan de auto te kiezen. Met minder auto’s in de stad zal de parkeerdruk afnemen. Tijdens de behandeling van het parkeerbeleid afgelopen woensdag bleek dat het college parkeerproblemen wil blijven oplossen met de aanleg van nieuwe parkeerplekken. Die plekken gaan ten koste van de schaarse (groene) ruimte in de stad, de leefbaarheid in de wijk, dragen bij aan teveel auto’s in de stad en daarmee ook aan een slechte luchtkwaliteit. De Partij voor de Dieren Den Haag pleit daarom voor de invoering van ‘Leefstraten’, een andere aanpak voor het Haagse parkeerprobleem.

In Den Haag zijn teveel auto’s en er is te weinig ruimte om auto’s te parkeren. De oplossingen die het college biedt, betaald parkeren en de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen, blijken onvoldoende effectief om de parkeerdruk te doen afnemen en de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de wijken te verbeteren.

De Partij voor de Dieren heeft wethouder De Bruijn gevraagd de mogelijkheden voor Haagse Leefstraten te onderzoeken. In 2013 werden deze straten in Gent geïntroduceerd. In de Leefstraten worden autoparkeerplekken voor twee maanden ingericht als picknick-, bloemen- en sportveldjes en speelplekken. De Leefstraten doen hun naam eer aan, omdat ze meer groen en ruimte creëren en de sociale contacten in de wijk versterken. Ze worden met hulp van de gemeente door de bewoners opgezet en door henzelf onderhouden.

Bewoners ontdekken door de Leefstraten alternatieve vormen van mobiliteit. In Gent zijn de Leefstraten een succes. Het project is uitgegroeid van twee straten in 2013 naar 25 in 2015.

Raadslid Christine Teunissen: “De vanzelfsprekendheid van een auto en nabijgelegen parkeerplek moet worden doorbroken. Als we dat echt willen oplossen moeten andere vormen van vervoer aantrekkelijker worden. In de Leefstraten ontstaan ideeën over bakfietsen, deelauto’s en buurtparkings. De gemeente kan daarmee burgers een handje helpen naar een duurzamer en schoner verkeer in gang zetten. Een transitie die gezien de klimaatproblemen en problemen met de luchtkwaliteit hard nodig is.”

De wethouder geeft tijdens de volgende behandeling van het parkeerbeleid, na de zomer van 2015, een reactie op het project ‘Leefstraten’.

Lees hier de bijdrage aan de vergadering over het parkeerbeleid.

​ ​​