Bijdrage cie leef­om­geving - Parkeer­beleid en hoe het anders kan


18 juni 2015

Voorzitter,

Over de hele wereld vinden er duurzame ontwikkelingen plaats binnen het mobiliteitssysteem. In verschillende wereldsteden als San Fransisco, London en Hamburg maken asfaltwegen plaats voor groene zones. Deze verandering komt voort uit de opkomst van alternatieven zoals openbaar vervoer, fietsen en thuiswerken.

Den Haag loopt binnen deze transitie flink achter en komt bijvoorbeeld niet eens voor in de top 20 van meest fietsvriendelijke wereldsteden en dat voor een stad van vrede en recht.

In de parkeerbrief (RIS 283326) is te lezen dat het gevoerde beleid de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen. Bij het oplossen van parkeerproblemen hanteert het parkeerkader twee instrumenten: het toevoegen van extra parkeerplaatsen en het invoeren van betaald parkeren.

Volgens het parkeerkader is nadrukkelijk niet gekozen voor het terugdringen van het autobezit of een modal shift (verschuiving naar andere vervoersmiddelen) als doelen van het parkeerbeleid, omdat daar andere beleidsinterventies worden ingezet. Betaald parkeren is puur gericht op het reguleren van het parkeergedrag en het oplossen van parkeerproblemen.

Voorzitter, daar gaat het wat betreft de Partij voor de Dieren mis. Het is al langer bekend dat de gedragsverandering van een vuile auto naar schoner en duurzamer vervoersmiddelen, zoals de fiets, het meest wordt gestimuleerd door geen parkeerplaatsen meer te faciliteren. Helaas wordt hier met het huidige beleid geen rekening mee gehouden. Een gemiste kans in de transitie naar duurzamere vervoersmiddelen, naar een schonere lucht ruimte en naar een efficiënte inrichting van een steeds schaarser wordende openbare ruimte.

Ondanks de afname van het autobezit, blijft de wethouder inzetten op nieuwe parkeerplekken. Deze plekken zorgen voor gemak bij de autobezitter. Maar het doet tegelijkertijd de leefbaarheid in woonwijken te niet. Er verdwijnt groen voor stenen plekken en het ontneemt het uitzicht op de mooie lanen en gevels die Den Haag rijk is. Er is minder ruimte voor de kinderen om te spelen en voor buren om samen te komen. Het college lijkt het hiermee eens te zien, getuige de uitspraak in de parkeerbrief dat “waar een geparkeerde auto staat kan zich geen speeltuin, groenvoorziening, fietsparkeerplaats of ORAC bevinden”. De Partij voor de Dieren zet daarom vraagtekens bij het huidige beleid van de wethouder.

Het denken over parkeren kan ook anders. De Partij voor de Dieren stelt de leefbaarheid van de wijk centraal. Een voorbeeld van hoe het ook kan, is de Leefstraat die in 2013 in Gent is geïntroduceerd. Dit zijn straten waarin autoparkeerplekken voor twee maanden werden omgetoverd tot heuse picknickveldjes, bloemenvelden, sportvelden en/of speelplekken. Dit project is bezig met een opmars: van twee straten in 2013 naar 25 straten in 2015, een waar succes. Andere steden tonen nu belangstelling voor dit project waaronder Rotterdam, waar de eerste ‘Droomstraat’ in de zomer zal opengaan.

De Leefstraten doen hun naam eer aan, omdat ze meer groen en ruimte creëren en de sociale cohesie versterken. Leefstraten worden namelijk door de bewoners opgezet en onderhouden. Daarnaast ontdekken de bewoners alternatieve vormen van mobiliteit en parkeren. Iets wat volgens de Partij voor de Dieren hard nodig is. Tegenstanders die bang zijn voor het verlies van de parkeerplaats in de buurt krijgen simpele oplossingen aangedragen, zoals een buurtparking op een nabijgelegen bedrijventerrein of een gemeenschappelijke bakfiets voor de boodschappen.

In de Leefstraten ontstaan ideeën over bewonersparticipatie, het autodelen en buurtparkings. Een Leefstraat doorbreekt de vanzelfsprekendheid en de gemakzucht van een auto en nabijgelegen parkeerplaats. Op die manier kan de gemeente een gedragsverandering naar een duurzamer en schoner verkeer in gang zetten. Het project past perfect bij de Haagse Kracht, omdat bewoners worden betrokken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving.

Voorzitter, wij horen graag van de wethouder hoe hij erover denkt om Leefstraten in Den Haag onder de aandacht van bewoners te brengen en mogelijk te maken. Kan hij de mogelijkheden voor een Haagse Leefstraten onderzoeken en daarbij het voorbeeld van Gent volgen? Graag een reactie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer