Algemene Politieke Beschou­wingen 2015


2 juli 2015

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren betreurt het overlijden van Mitch Henriquez zeer en onze gedachten zijn bij zijn familie en zijn andere naasten. Onze gedachten gaan ook uit naar de bewoners van de Schilderswijk die geconfronteerd worden met geweldplegingen. We wensen alle betrokkenen veel sterkte. Vrijheid van demonstratie is een groot goed en uitingen van emotie zijn zeer begrijpelijk, maar het veroorzaken van rellen is niet te tolereren.

Voorzitter, dan enkele opmerkingen met het oog op de komende begroting. Al rond 1540 zei Maarten Luther dat als hij zou weten dat de wereld morgen zou vergaan, hij vandaag nog een boom zou planten. In een dergelijk optimisme kan de Partij voor de Dieren zich zeer vinden. Die boom zou nu uitgegroeid kunnen zijn tot een enorm formaat. Het is niet alleen een teken van optimisme en hoop als we vandaag de dag een boom planten, maar ook een noodzaak. Juist in deze tijd hebben gemeenten een verantwoordelijkheid de handschoen op te pakken, bomen te planten, in te zetten op een verbetering van schoon en veilig vervoer, een gezonde leefomgeving voor mens en dier en het stimuleren van een lokale, circulaire economie.

Ik heb een aantal goede dingen gezien bij het college. Zo zoekt onze wethouder duurzaamheid zorgvuldig naar een goed onderkomen voor het slechtvalkenpaar dat bovenop oud-justitie huist. Ook worden nestgelegenheden in het Spuikwartier aangelegd voor beschermde diersoorten als de gierzwaluw, huismus, vleermuis en slechtvalk.

Het college investeert in Den Haag als fietsstad en gaat vervuilende brommers en scooters ontmoedigen. Den Haag heeft ook mooie ambities: het wil een fair-trade gemeente zijn, klimaatneutraal zijn in 2040 en voldoen aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit.

Dit klinkt mooi voorzitter, maar het college stelt andere prioriteiten in zijn plannen. Het investeert miljoenen in de winkelstad van de Toekomst, in sportevenementen zoals de Volvo Ocean Race, in Den Haag als Internationale stad en in Citymarketing. Tegelijk kan het college het niet opbrengen om naar aanleiding van onze breed gesteunde motie een schamele 100.000 euro te vinden om het vervoer van gewonde in het wild levende dieren te vergoeden.

Ook staat Den Haag in de beschamende top 5 van minst groene steden van Nederland. Met onze 54 m2 groen per inwoner bungelen we onder Amsterdam en Rotterdam. De CO2-uitstoot neemt nog steeds toe, waarmee Den Haag bijdraagt aan gevaarlijke klimaatverandering. Ook loopt Den Haag nog steeds ver achter bij de landelijke doelstelling gescheiden afval inzameling, slechts 30% van het afval wordt gescheiden in terwijl de landelijke richtlijn voor gemeenten 65% is.

De Partij voor de Dieren wil dat Den Haag veel sterker inzet op vergroening van de stad. Omdat groen vele voordelen kent. Een van die voordelen, kunnen we in deze tijden van hitte aan den lijve ervaren: vergroening leidt tot verkoeling. Door klimaatverandering krijgen we alleen maar meer te maken met hitte in de stad. Vandaag stond in de Volkskrant dat Rotterdam daarom experimenteert met daktuinen en groene gevels. In hetzelfde artikel zei deltacommissaris Wim Kuijken, adviseur van het kabinet, naar aanleiding van de hitte: “We moeten volledig inzetten op groen, groen en nog eens groen. Bomen, parken, daktuinen, gevelbegroeiing, heggen. Zolang het maar groen is.”

Helaas heeft het college nog geen prioriteit gegeven aan groen dit jaar. In de begroting van 2016 willen we dan ook veel verdergaande vergroeningsmaatregelen terug zien. We zien graag dat onze aangenomen motie om de meest versteende wijken te vergroenen, komend jaar goed wordt uitgevoerd. Als aanvulling daarop willen we dat ook rond de gevoelige bestemmingen in de stad meer groen wordt aangelegd door samenwerking te zoeken met basisscholen, kinderopvang, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Wij zien hiervoor graag een plan van aanpak terug in het groen beleidsplan. Gaat de wethouder daarvoor zorgen? Graag een reactie.

Voorzitter, de gemeente Amsterdam heeft tien stadsecologen in dienst die nauw samen werken met projectontwikkelaars en aannemers. Amsterdam staat nu dus 10-1 voor op Den Haag. Doordat de ecologen in Amsterdam vanaf het begin worden betrokken bij bouwplannen komt de natuur en het groen minder onder druk te staan. Als stadsecologen vanaf het begin bij nieuwe bouwplannen worden betrokken, kan groen eindelijk stevig worden verankerd in de ontwikkelingen van de stad. In 2008 hebben D66 en HSP onderzoek laten doen door het Haags Milieucentrum. In het rapport staan soortgelijke woorden. Daarom hebben zij destijds het advies gegeven stadsecologen aan te stellen. Maar het enige wat nu op de website van de gemeente verwijst naar de stadsecoloog is een vacature uit 2011. Naast het feit dat één stadsecoloog veel te weinig is, is zij ook nog volledig onzichtbaar voor het publiek en de politiek. De Partij voor de Dieren wil dat de adviezen uit het rapport nog eens goed worden overwogen en het voorbeeld van Amsterdam wordt gevolgd. Graag een reactie van de wethouder op dit voorstel.

Voorzitter, naast een ritbijdrage aan de dierenambulance voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren, pleit de Partij voor de Dieren ook voor diervriendelijke maatregelen bij stadsontwikkelingen en bij kades in het bijzonder. Dieren delven het onderspit bij stadsontwikkeling. Bij de ontwikkeling in de openbare ruimte zoals riolering, ophoging van kades of snoeiwerkzaamheden in het broedseizoen wordt geen rekening gehouden met de dieren.

Wij willen dat het college maatregelen treft zodat dieren op eigen Haagse kracht de put uit kunnen komen, de wal op kunnen en niet gestoord worden. Denk aan drijvende tuinen, loopplanken, geen snoeiwerkzaamheden bij broedende vogels en alleen met deskundigheid van stadsecoloog. Zo heeft Amsterdam-zuid al drijvende tuinen in de boerenwetering (Ruysdaelkade) en in Delft, Leiden en Alkmaar touwen voor kat uit de gracht. Daar zullen wij ook tijdens de behandeling van de begroting op inzetten.

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal en in 2016 fair-trade gemeente zijn. Dat zijn mooie doelstellingen, maar Den Haag moet nog aan de weg timmeren om deze ook te halen. Een effectief middel is om de gemeentelijke inkoop zo duurzaam mogelijk te organiseren, dus door zo min mogelijk beslag te leggen op de ecologische voetafdruk.

De keuzes die de gemeente maakt over het verduurzamen van de inkoop hebben impact op de stad en op (ketens van bedrijven) elders in de wereld. De productie en consumptie van dierlijke producten heeft bovendien een grote impact op het milieu en wereldwijd leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen dan alle verkeer en vervoer bij elkaar. Het verduurzamen van de inkopen op het gebied van catering (voedsel & dranken) kan forse milieu- en klimaatwinst opleveren. De Partij voor de Dieren verzoekt dan ook in inkoopbeleid terugzien dat de categorie 'catering' ook is opgenomen. Naast duurzame catering wil de Partij voor de Dieren ook dat er alleen nog maar bijvriendelijke bloemen en biologische afbreekbare schoonmaakmiddelen worden gebruikt. De algemene nota inkoopbeleid is nog niet naar de Raad gestuurd, maar we kijken er halsreikend naar uit.

Tot slot, de komende tijd zal de raad zich buigen over nieuwe plannen voor de inrichting van het koningin-julianaplein. Partij voor de Dieren blijft zich fel verzetten tegen de plannen van het stadsbestuur om het Koningin plein vol te bouwen met een U-vormige betonkolos van 40 meter hoog, bestaande uit nieuwe woningen, winkels en een hotel. Een leefbare stad omvat zoveel meer dan alleen maar winkels en woningen. Ons plan voor een 'Central park' levert de groene baten op die, zoals ik al zei, ernstig door dit college worden onderschat.

Wij willen dat het college bovengenoemde voorstellen aanwendt om de leefkwaliteit in de stad te verbeteren en om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. We kunnen het. Kortom, om in de termen van Luther te blijven, door meer bomen te planten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer