Uitgangs­punten veran­dering bestemming Juli­a­na­kazerne


4 september 2015

Voorzitter,

Met de monumentale bebouwing van de Prinses Julianakazerne bij de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur moet zorgvuldig worden omgegaan. Het is daarbij vanzelfsprekend dat een nieuwe eigenaar het gemeentelijk monument niet aantast. Kan de wethouder aangeven hoe hij dit borgt? Hoe blijft? bijvoorbeeld ?de buitenzijde intact als voor de woningen aparte ingangen moeten worden gerealiseerd? Is de wethouder bereid in de nota van uitgangspunten een toetsende rol van monumentenzorg op te nemen om te voorkomen dat unieke elementen verloren gaan?

Voor de Partij voor de Dieren is van belang dat het groene karakter van het gebied wordt behouden. Daarom is het belangrijk dat, zoals bewoners ook aangeven, bestaande bomen behouden blijven. Deelt de wethouder dit uitgangspunt? Is hij bereid om bij de uitgangspunten bomenbehoud op te nemen? Nu wordt namelijk slechts 1 boom als beschermingswaardig getypeerd.

Daarnaast vraagt mijn fractie zich af hoe de wethouder borgt dat de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur niet worden aangetast door bouwwerkzaamheden. De bescherming van deze natuur is cruciaal, maar het enige dat er nu in de Nota over wordt geschreven is, ik citeer: "bij het ontwikkelen van deze kavel zal hiermee wel rekening moeten worden gehouden". Dit lijkt mij niet voldoende als uitgangspunt. Kan de wethouder aanvullende uitgangspunten formuleren zodat de nieuwe eigenaar een plan kan ontwikkelen waarbij expliciet maatregelen worden opgenomen ter bescherming van de omliggende natuur?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer