PvdD: denk aan dieren tijdens werk­zaam­heden


23 augustus 2017

De Haagse Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd over het weghalen van een meerkoetennest in de sloot aan het Stokroosveld. Zij wil dat de gemeente actief voorkomt dat dieren worden verstoord en/of nesten verwijderd.

Vorige week is een nest van meerkoeten met jongen in de sloot naast het Stokroosveld door de gemeente weggehaald. Buurtbewoners hebben nu zelf een vlonder en trap geplaatst, zodat de jonge dieren een mogelijkheid hebben om uit te rusten en wordt daarmee uiteindelijk de verdrinkingsdood voorkomen. Vaker hebben verschillende bewoners in Den Haag gesignaleerd dat dieren, zoals egels en jonge vogels, slachtoffer worden van werkzaamheden, bijvoorbeeld tijdens het maaien of het snoeien.

Verstoren, vernielen of verwijderen van nesten is volgens de Wet Natuurbescherming verboden. De Partij voor de Dieren wil van het college weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat het nest in de sloot naast het Stokroosveld is verwijderd. De PvdD roept het college ook op om de noodzakelijke rustpunten te laten liggen. Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “Het is ondenkbaar dat nota bene de gemeente, die het goede voorbeeld moet geven, zo weinig rekening houdt met het leven in het Haagse water. Wij willen snel opheldering van het college over de reden van verwijdering.”

De partij wil dat het stadsbestuur actief gaat voorkomen dat bij werkzaamheden van de gemeente verstoring optreedt. Daarom roept zij op voorafgaand aan het maaien, snoeien of baggeren scherper te toetsen op de aanwezigheid van dieren en mogelijke risico’s op verstoring.

Lees hier de schriftelijke vragen

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren schept grachten schoon

Maandag 21 augustus stapt de Haagse Partij voor de Dieren op een rondvaartboot van de Ooievaart om plastic en ander afval uit...

Lees verder

PvdD dringt aan op meer inzet in klimaatconvenanten

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat het college van B&W zich meer inzetten voor actuele en afrekenbare data over ...

Lees verder