PvdD dringt aan op meer inzet in klimaat­con­ve­nanten


24 augustus 2017

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat het college van B&W zich meer inzetten voor actuele en afrekenbare data over zijn klimaatdoelstellingen. Dat heeft het toegezegd tijdens de vergadering van de commissie Leefomgeving.

De PvdD had een debat aangevraagd naar aanleiding van de beantwoording van haar schriftelijke vragen, waarin het college aangaf geen actuele data naar de klimaatorganisaties waar het bij aangesloten is te sturen. Dit had tot gevolg dat de gemeente Den Haag op de websites van deze organisaties vertegenwoordigd was met jaren achterhaalde gegevens.

Op aandringen van de PvdD deed het college een aantal toezeggingen. Zo deelt het college voortaan het jaarlijkse milieu- en duurzaamheidsverslag met de partners in de samenwerkingsverbanden. Ook verschijnt het milieu- en duurzaamheidsverslag eerder in het jaar. Daarnaast draagt het college er zorg voor dat de websites van de organisaties zullen worden aangevuld met actuele data.

Gerelateerd nieuws

PvdD: denk aan dieren tijdens werkzaamheden

De Haagse Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd over het weghalen van een meerkoetennest in de...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil dat gemeente snel werk maakt van asbestdaken

De Partij voor de Dieren roept het college van burgemeester en wethouders op om, in navolging van de gemeentes Utrecht en Dor...

Lees verder