Haagse PvdD wil kikkers een trap geven


6 januari 2021

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n half miljoen kikkers, padden en salamanders in een straatput. De dieren verdrinken of verhongeren omdat zij niet zelfstandig uit het riool kunnen komen. De gemeente Apeldoorn is begonnen met trapjes aanleggen in straatputten om deze dieren een kans op leven te bieden. De Partij voor de Dieren Den Haag wil dat voorbeeld volgen.

Rioolplan

Deze week bespreekt de Haagse gemeenteraad het rioolbeleid voor de komende vijf jaar. Raadslid Robin Smit roept het college op het nieuwe jaar te starten met goede voornemens. ‘Den Haag heeft meer dan honderdduizend putten die dodelijk zijn voor amfibieën. Deze doodsoorzaak kunnen we makkelijk wegnemen.’ De partij wil veilige, diervriendelijke straatputten. Ook zaken als verstening, klimaatverandering en vervuiling van het grond- en drinkwater komen onder de aandacht.

Rioolheffing

Ook in de rioolheffing is nog ruimte voor een stukje milieubewustzijn, denkt de Partij voor de Dieren. Regenwater op eigen terrein opslaan maakt de stad bestendiger tegen hevige buien. Dit kan de gemeente stimuleren met de rioolheffing. Met een gedifferentieerde rioolheffing krijgen huiseigenaren die hun regenwater zelf afvoeren korting. De gemeente Son en Breugel heeft dit systeem al ingevoerd. De Partij voor de Dieren stelt voor dit beleid ook in Den Haag in te voeren. ‘Zo belonen we goed gedrag en het levert klimaatwinst op voor in tijden van droogte,’ aldus Smit.