Dier­vrien­de­lijke kades: Den Haag biedt dieren bescherming tegen verdrin­kingsdood


12 juli 2018

Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren gaat het stadsbestuur meer rustpunten voor dieren in de Haagse grachten aanleggen. Dit gaat voorkomen dat jonge eendjes en andere dieren verdrinken vanwege de steile kades die het onmogelijk maken de grachten te verlaten.

Rustplankje in de Koninginnegracht

Eerder zijn op aandringen van de Partij voor de Dieren al 12 van dergelijke rustpunten aangelegd in de Haagse grachten. Die blijken zo’n succes dat er nu veel steun is in de gemeenteraad om bij alle steile walkanten noodhulp aan dieren te bieden. De PvdD-motie is met algemene stemmen aangenomen.

Raadslid Robert Barker (Partij voor de Dieren) ziet de drijvende dierenterrasjes als een belangrijke stap naar een stad waarin dieren meetellen: “met simpele rustpunten laat Den Haag zien dat ze ook aandacht heeft voor de meest kwetsbaren.”