Konin­gin­ne­gracht dier­vrien­de­lijker


21 juni 2017

De Haagse Koninginnegracht is op verschillende plekken voorzien van uitklimvoorzieningen en rustpunten voor dieren. Nadat de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad meermaals heeft gevraagd om de kades en walkanten diervriendelijk in te richten, geeft het college van B&W nu eindelijk gehoor aan de noodoproep.

De Dierenambulance krijgt ieder jaar veel meldingen over jonge watervogels die niet zelfstandig op het droge kunnen komen vanwege de steile kades, met name tijdens het broedseizoen. Ook andere diersoorten, zoals egels en katten, kunnen het jaar rond in de problemen komen. Simpele uitklimvoorzieningen of rustpunten kunnen uitputting en verdrinking voorkomen.

Nadat de Partij voor de Dieren in 2015 schriftelijke vragen stelde, gaf het stadsbestuur aan in gesprek te gaan met de Dierenbescherming, Dierenambulance, Haagse Vogelbescherming en het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2016 was echter nog niets aan de kades gebeurd en voerde de Partij voor de Dieren actie waarbij ze symbolisch een reddingsboei te water liet om aandacht te vragen voor rustpunten en uitklimvoorzieningen. Maar ook tot voor kort was geen actie ondernomen, terwijl simpele uitklimvoorzieningen, zoals eendentrappen, touwen langs de kademuren en drijvende tuinen zo zijn aangelegd. Nu heeft het college op aandringen van bewoners en de Partij voor de Dieren rustpunten aangelegd in de Koninginnegracht.

Verder gaat het college met de Vogelbescherming, de Dierenbescherming, de Dierenambulance en het Hoogheemraadschap Delfland een rondvaart maken door de Haagse wateren om te kijken waar nog meer maatregelen moeten worden getroffen.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “ De behoefte van uitklimvoorzieningen en rustpunten begint eindelijk door te dringen bij het college. Wat ons betreft worden alle kades en walkanten diervriendelijk. Door kleine aanpassingen redden we dieren van de verdrinkingsdood. Het aanleggen van rustpunten laat zien dat rekening houden met álle stadsbewoners niet moeilijk hoeft te zijn en Den Haag geeft een goed voorbeeld in de omgang met dieren."

Gerelateerd nieuws

Burgemeester onderzoekt uitbreiding vuurwerkvrije zones

Naar aanleiding van een toezegging aan de Partij voor de Dieren verkent burgemeester Pauline Krikke het draagvlak voor het ve...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil geen nieuwbouw in Haags groen

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente vastlegt niet meer te zullen bouwen in het groen. Tijdens de bespreking van de W...

Lees verder