Burge­meester onder­zoekt uitbreiding vuur­werk­vrije zones


20 juni 2017

Naar aanleiding van een toezegging aan de Partij voor de Dieren verkent burgemeester Pauline Krikke het draagvlak voor het vergroten van de vuurwerkvrije zones in Den Haag. Hiertoe heeft zij een enquête uitgezet, die bewoners tot 30 juni kunnen invullen. Meer en meer mensen zijn het geknal en de verstikkende rook zat. Vuurwerk wordt bovendien steeds zwaarder, leidt tot gevaarlijke situaties en veroorzaakt milieuvervuiling en dierenleed. De oproepen tegen consumentenvuurwerk en voor centraal georganiseerde vuurwerkshows klinken dan ook steeds sterker. De vuurwerkvrije zones die op dit moment zijn ingesteld, beperken voor veel mensen de overlast nog onvoldoende.

Vanwege de aanhoudende ontevredenheid leidt de jaarwisseling ieder jaar opnieuw tot discussie in de Raadszaal, maar het college wil niet tot noodzakelijke besluiten komen. Dit jaar zal ook het in het najaar verwachte rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bij het debat worden betrokken. Die organisatie buigt zich er op dit moment over. In het programma FRITS! van Omroep West sprak Krikke zich uit over de zich voortslepende kwestie (vanaf 10:20): "Als je dat debat nou ieder jaar terugkrijgt, is het misschien handig om in de zomer eens na te gaan denken wat je nou wilt. Daarom die enquête." De Partij voor de Dieren verwacht naar aanleiding van deze ontwikkelingen een lokale doorbraak.

Christine Teunissen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag, is verheugd over de stappen die de burgemeester nu zet: "Organisaties als de politie, de beroepsvereniging van oogartsen en dierenwelzijnsorganisaties verzetten zich al jaren tegen het ongeremde gebruik van consumentenvuurwerk in Nederland. Zolang er op landelijk niveau nog geen eind aan wordt gemaakt, moeten we ons als gemeente maximaal inzetten om bewoners en dieren te beschermen tegen de risico's, die vaak onderschat worden. Deze enquête is een mooie aanleiding hiertoe."

De enquête wordt niet afgenomen bij een representatieve steekproef en is dan ook niet bruikbaar als opiniepeiling. Toch verwacht Teunissen dat de enquête nuttige resultaten oplevert: "De politiek kan niet alles zelf verzinnen, de inbreng van de bewoners is essentieel. We moedigen iedereen die goede ideeën heeft over de vuurwerkproblematiek dan ook aan de enquête in te vullen."

Klik hier om de enquête in te vullen.

Gerelateerd nieuws

Den Haag roept ABP op zich terug te trekken uit fossiel

In navolging van gemeenten als Amsterdam, Leiden en Utrecht, roept nu ook de gemeente Den Haag pensioenfonds ABP in een brief...

Lees verder

Koninginnegracht diervriendelijker

De Haagse Koninginnegracht is op verschillende plekken voorzien van uitklimvoorzieningen en rustpunten voor dieren. Nadat de ...

Lees verder