Schoon­maken Haagse grachten met respect voor dieren en natuur


16 november 2017

Het college heeft aan gemeenteraadslid Christine Teunissen (PvdD) toegezegd de gedragscode voor het schoonmaken van de Haagse grachten extra onder de aandacht te brengen bij bedrijven die onderhoud plegen in de Haagse wateren. In augustus verwijderde een van deze bedrijven een nest van meerkoeten met jongen in de Stokroosstraat. Ook werd het rustpunt voor de dieren, na de verwijdering van het nest aangelegd door bewoners, door een bedrijf in opdracht van de gemeente verwijderd. Het verstoren van deze dieren is in strijd met de gedragscode die is opgesteld in lijn met de Wet Natuurbescherming.

De Partij voor de Dieren kreeg in augustus verschillende berichten van bezorgde bewoners dat een meerkoetennest aan de Stokroosstraat was verwijderd, Terwijl in de sloot jongen van nog geen twee weken rondzwommen. Hierop hebben buurtbewoners een vlot geplaatst, om zo uitputting en verdrinkingsdood van de jonge watervogels te voorkomen.

De Partij voor de Dieren stelde schriftelijke vragen over verwijdering van het nest. Uit de beantwoording bleek dat de aannemer geen jonge watervogels had aangetroffen en dat het vlot mocht blijven liggen. Maar bewoners gaven aan dat het vlot een week later ook verwijderd was tijdens verdere baggerwerkzaamheden in de sloot.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “De aannemers hebben zich aan de wet te houden en dienen zorgvuldig met kwetsbare levende wezens om te gaan. Het is zaak dat de wethouder handhaaft. We vinden het een goede zaak dat hij dat nu, weliswaar drie maanden later, op ons aandringen gaat doen.”

Gerelateerd nieuws

Nog dit jaar aanpak asbestdaken

In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren kondigt het college van burgemeester en wethouders aan nog d...

Lees verder

Christine Teunissen officieel lijsttrekker Partij voor de Dieren Den Haag

Op het partijcongres van 19 november is raadslid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren Den Haag officieel gekozen ...

Lees verder