Nog dit jaar aanpak asbest­daken


13 november 2017

In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren kondigt het college van burgemeester en wethouders aan nog dit jaar met een plan van aanpak te komen voor de Haagse asbestdaken. De precieze invulling van dat plan is nog onbekend.

Asbest verweert in de buitenlucht en daardoor komen er kankerverwekkende asbestvezels vrij in de leefomgeving. Daarom zijn asbestdaken in Nederland vanaf 2024 verboden en geldt er een landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Hoewel er sinds 1993 niet meer met asbest mag worden gebouwd, ligt er in Den Haag nog 56.000 m2 asbest op 3.000 daken. In 2024 moet dit allemaal verwijderd zijn.

Fractievoorzitter Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren is blij met de toezegging van het college: “De Partij voor de Dieren heeft schoon genoeg van stoffen in het milieu die de gezondheid van de Hagenaren aantasten. We willen een gezonde, schone leefomgeving voor iedereen. We roepen het college op om werk met werk te maken: grijp deze kans aan om de Haagse asbestdaken te vergroenen en te verduurzamen met zonnepanelen.”

Gerelateerd nieuws

PvdD boekt successen bij begrotingsbehandeling 

Bij de begrotingsbehandeling in de Raad van 2 november heeft de gemeenteraad drie moties van de Partij voor de Dieren aangeno...

Lees verder

Schoonmaken Haagse grachten met respect voor dieren en natuur

Het college heeft aan gemeenteraadslid Christine Teunissen (PvdD) toegezegd de gedragscode voor het schoonmaken van de Haagse...

Lees verder