Schrif­te­lijke vragen sanering asbest­daken


Indiendatum: sep. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 30 augustus heeft de gemeente Utrecht een plan van aanpak vastgesteld voor de verwijdering van 206.000 m2 aan asbestdaken[1]. Dit om het risico voor de gezondheid te beperken, aangezien asbestdaken verweren in de buitenlucht en er daardoor kankerverwekkende asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Dit is ook de reden dat het hebben van een asbestdak in Nederland vanaf 2024 verboden is en er een landelijke subsidieregeling geldt voor het verwijderen van asbestdaken.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven hoeveel vierkante meter asbestdak zich in Den Haag bevindt? Indien het college dit niet weet, is het college bereid dit te inventariseren?
2. Is het college bekend met het plan van aanpak van de gemeente Utrecht om de komende 6,5 jaar huiseigenaren en ondernemers te stimuleren en faciliteren bij het (laten) verwijderen van asbestdaken?

De Vereniging Eigen Huis geeft aan dat praktische hulp en ondersteuning vanuit de overheid hard nodig is[2] en noemt daarbij specifiek het instellen van gemeentelijke asbeststeunpunten waar woningeigenaren terecht kunnen voor ondersteuning en ontzorging.

3. Hoe ziet het college de rol van de gemeente bij de sanering van asbestdaken?
4. Is het college bereid een Haags asbeststeunpunt in het leven te roepen, conform de wens van de Vereniging Eigen Huis?
5. Specifiek kan het verwijderen van asbestdaken vaak worden gecombineerd met het aanleggen van zonnepanelen of dakisolatie. De gemeente Utrecht wil eigenaren hiertoe stimuleren met de optie “Asbest eraf, zonnepanelen erop”. Hoe beschouwt het college deze aanpak?
6. Ook de gemeente Dordrecht[3] komt met een plan voor asbestdaken waarbij ze financiële ondersteuning overweegt. Wat vindt het college van deze aanpak?
7. Is het college bereid om net als in Utrecht en Dordrecht een plan van aanpak op te stellen en erop in te zetten dat alle Haagse daken snel asbestvrij worden?

De gemeente Utrecht geeft zelf het goede voorbeeld en maakt binnen drie jaar alle gemeentepanden asbestvrij.

8. In hoeveel Haagse gemeentepanden bevindt zich nog asbest? Om hoeveel asbest gaat het?
9. Is het college bereid zich aan te sluiten bij het Utrechtse initiatief om binnen drie jaar alle gemeentepanden asbestvrij te maken?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Den Haag

[1] https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrechtse-primeur-met-verwijdering-asbestdaken/

[2] http://www.nu.nl/wonen/4894850... en https://www.eigenhuis.nl/actueel/blogs/2017/08/16/08/00/asbestdaken-binnenkort-verboden

[3] https://cms.dordrecht.nl/dordt/ondernemers/digitaal-loket-ondernemers?waxtrapp=qmjszlBsHaKlPpBLIPA&remote=/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier%3FF_DOS_VOLGNR=1982790%26F_NOCACHE=78352369

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 5 sep. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 8 september 2017 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Kan het college aangeven hoeveel vierkante meter asbestdak zich in Den Haag bevindt? Indien het college dit niet weet, is het college bereid dit te inventariseren?

In de stad zijn naar schatting 3.000 asbestdaken aanwezig met een totale oppervlakte van circa 56.000 m2.

2. Is het college bekend met het plan van aanpak van de gemeente Utrecht om de komende 6,6 jaar huiseigenaren en ondernemers te stimuleren en faciliteren bij het (laten) verwijderen van asbestdaken?

Ja

De Vereniging Eigen Huis geeft aan dat praktische hulp en ondersteuning vanuit de overheid hard nodig is en noemt daarbij specifiek het instellen van gemeentelijke asbeststeunpunten waar woningeigenaren terecht kunnen voor ondersteuning en ontzorging.

3. Hoe ziet het college de rol van de gemeente bij de sanering van asbestdaken?

Afgelopen zomer is de inventarisatie gedaan. Na grondige analyse van de resultaten wordt door het college een aanpak uitgewerkt. Wij verwachten dit plan van aanpak voor 1 januari aan de gemeenteraad toe te sturen. Bij het opstellen van het plan van aanpak wordt ook gekeken naar de regelingen en documentatie van de Vereniging Eigen Huis en andere gemeenten, waaronder Utrecht en Dordrecht.

4. Is het college bereid een Haags asbeststeunpunt in het leven te roepen, conform de wens van de Vereniging Eigen Huis?

Zie antwoord op vraag 3.

5. Specifiek kan het verwijderen van asbestdaken vaak worden gecombineerd met het aanleggen van zonnepanelen of dakisolatie. De gemeente Utrecht wil eigenaren hiertoe stimuleren met de optie “Asbest eraf, zonnepanelen erop”. Hoe beschouwt het college deze aanpak?

In het onderzoek (zie vraag 3.) wordt bezien wat er mogelijk en juist is voor Den Haag. Net als in Utrecht zal de combinatie met de reeds bestaande stimuleringsregelingen voor duurzaamheid worden meegenomen.

6. Ook de gemeente Dordrecht komt met een plan voor asbestdaken waarbij ze financiële ondersteuning overweegt. Wat vindt het college van deze aanpak?

Zie de antwoorden op vraag 3 en vraag 5.

7. Is het college bereid om net als in Utrecht en Dordrecht een plan van aanpak op te stellen en erop in te zetten dat alle Haagse daken snel asbestvrij worden?

Zie de antwoorden op vraag 3 en vraag 5.

De gemeente Utrecht geeft zelf het goede voorbeeld en maakt binnen drie jaar alle gemeentepanden asbestvrij.

8. In hoeveel Haagse gemeentepanden bevindt zich nog asbest? Om hoeveel asbest gaat het?

In de kernvoorraad van gemeentelijke kantoorgebouwen is geen asbest aanwezig. In het overige gemeentelijke bezit is een beperkte hoeveelheid asbest of asbestverdacht materiaal aanwezig. In een tiental panden is sprake van circa 250 m2 aan dakbedekking en een aantal asbestverdachte schoorsteenpijpen. Nu al wordt bij werkzaamheden de inventarisatie en sanering hiervan meegenomen.

9. Is het college bereid zich aan te sluiten bij het Utrechtse initiatief om binnen drie jaar alle gemeentepanden asbestvrij te maken?

Zie het antwoord op vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gebrek aan informatie over duurzaamheid corporaties

Lees verder

Schriftelijke vragen na uitspraak rechtszaak luchtkwaliteit Milieudefensie  

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer