Geen duur­zaam­heids­eisen ondanks uitspraak raad


21 augustus 2019

Het stadsbestuur stelt geen aanvullende eisen op het gebied van duurzaamheid bij evenementen. Organisatoren die subsidie willen krijgen van de gemeente, worden niet beoordeeld op hoe zij omgaan met het milieu. De gemeenteraad vindt dat het stadsbestuur wel extra eisen moet stellen. Eerder dit jaar heeft de raad de wethouder die oproep per motie meegegeven.

De Partij voor de Dieren wil dat duurzaamheid beter op de kaart wordt gezet bij evenementen. Fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren: ‘Na een festival is het terrein soms bezaaid met plastic bekers, worden dieselgeneratoren gebruikt en wordt vuurwerk afgestoken. Door duurzaamheidsaspecten te belonen kunnen we als gemeente zorgen dat publieksevenementen rekening houden met dier, natuur en milieu.’

Robert Barker van de PvdD Den Haag wil om deze reden dat de wethouder uitvoering geeft aan de oproep van de gemeenteraad: ‘Het is onacceptabel dat het college de oproep van de raad naast zich neerlegt. Het college zegt: Vul maar wat in bij duurzaamheid, we kijken er toch niet naar. Met deze houding schoffeert de wethouder de raad en bewijst hij het milieu een slechte dienst.’ Barker heeft vragen ingediend over de gang van zaken.

Gerelateerd nieuws

PvdD: Geen staandwantnetten voor de kust

De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren dient een initiatiefvoorstel in om zowel vissen als waterrecreanten te bescher...

Lees verder

Veilig Thuis kampt met werkdruk en wachttijden

Het rommelt bij Veilig Thuis Haaglanden. De organisatie biedt hulp en advies bij probleemsituaties als huiselijk geweld en ki...

Lees verder